Головна

 Cast list |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Situation |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ |

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З ТЕКСТОМ

  1.  I. Загальні рекомендації
  2.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  3.  I. При роботі в положенні сидячи
  4.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  5.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  6.  II. Методичні вказівки по проведенню заняття.
  7.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять

1. Уважно прочитайте текст і проаналізуйте його з точки зору труднощів, які можуть виникнути в учнів:

- В процесі голосного читання (важкі слова, поєднання слів, пропозиції);

- В процесі розуміння змісту читаного.

2. Згадайте деякі методичні рекомендації по роботі з текстом1.

- Текст не дробиться на частини, а береться цілком і читається учнями про себе, вголос читаються тільки невеликі уривки, і це читання носить навчальний характер; в процесі роботи над текстом звертається увага не тільки на його зміст, а й на форму, яка допомагає розкрити зміст; переводяться ті місця тексту, в яких необхідно знайти адекватні засоби вираження в рідній мові для того, щоб показати особливості двох мов в передачі змісту.

- Суть читання як навчальної діяльності складається з чотирьох дій: антиципації (передбачення) повідомлення; виокремлення одиниць смислової інформації; скорочення тексту; інтерпретації читаного.

___

1 Рогова ГБ., Мануельян Ж. І. Методика роботи над текстом в старших класах середньої школи. - ІЯШ. - 1973. - № 5; Рогова ГБ., Мануельян ЖМ. Методичний зміст роботи над іншомовним текстом різного характеру в старших класах середньої школи. - ІЯШ. - 1974. - № 5.

Вправи, що формують дію антиципації

- Прочитайте заголовок і скажіть, про кого (про що) піде мова в тексті;

- Прочитайте заголовок і скажіть, що може бути сказано про ... в тексті;

- Прочитайте заголовок і скажіть, який основний зміст може бути в тексті з таким заголовком;

- Прочитайте перші пропозиції ... абзаців і назвіть ті питання, які будуть розглядатися в тексті;

- Прочитайте останній (передостанній ...) абзац в тексті і скажіть, який зміст може передувати цього висновку і т. Д.

Вправи, що формують дію по вичленовуванню одиниць смислової інформації

- Прочитайте ... абзац і знайдіть в ньому художні засоби (епітети, порівняння, метафори і т. Д.), Що допомагають вам образно уявити ...;

- Прочитайте ... абзаци і скажіть, яка смислова інформація передається за допомогою слів ... і т. Д.

Вправи, що формують дії по скороченню тексту

- скажіть, про кого (про що) йдеться в ... абзаці;

- Прочитайте вголос те головне, що сказано про ... і т. Д.

Вправи, що формують дії по інтерпретації прочитаного

- Перегляньте текст і виберіть пропозиції, які допомагають зрозуміти, чому текст називається ...;

- Висловіть двома-трьома реченнями головну думку ...;

- Які почуття у вас виникають при читанні ...;

- Знайдіть в тексті опис ...;

- Дайте сумарне виклад змісту всього тексту і т. Д.

3. Складіть і напустував детальний план-конспект по роботі з текстом, дотримуючись такої послідовності:

- Сформулюйте завдання вашого мікроурока;

- Продумайте і запишіть організацію роботи на I етапі: предтекстовие роботу зі зняття основних труднощів (фонетичних, пов'язаних з розумінням прочитаного), які можуть виникнути в учнів під час читання тексту;

- Продумайте і запишіть організацію роботи з текстом (II етап уроку);

- Підберіть вправи, що формують дію антиципації, якщо учні вперше знайомляться з текстом. Якщо текст підготовлений заздалегідь, ця група вправ опускається;

- Продумайте установку на читання і дайте учням час для читання тексту про себе. У разі, якщо текст готувався заздалегідь, дайте час переглянути текст для відновлення його в пам'яті;

- Підберіть вправи, що формують дію по вичленовуванню одиниць смислової інформації, потім дію щодо скорочення тексту і, нарешті, дія по інтерпретації прочитаного.

  тренувальні вправи |  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З лексики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати