На головну

 Role cards |  Cast list |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Situation |  Role cards |  Role cards |  Role cards |  Role cards |

тренувальні вправи

  1.  Exercise 4. Заповніть пропуски в пропозиціях, вживши слова з вправи 3.
  2.  Grammatische und lexikalische Ubungen. Граматичні і лексичні вправи
  3.  II. Виконати вправи.
  4.  II. Вправи і завдання
  5.  II. Вправи і завдання
  6.  II. Вправи і завдання
  7.  II. Вправи і завдання

- Імітаційні (погодьтеся, підтвердіть і т. Д.);

- Трансформаційні (перепитаєте, висловіть подив, не погодитеся, мали сумніву і т. Д.);

- Вправи на завершення пропозицій;

- Вправи на комбінування двох пропозицій;

- Вправ на перифраз;

- Питання-відповідь вправи;

- переклад з англійської мови на російську і т. д.

Вправи на застосування вивчених мовних зразків

- придумайте свої приклади, використовуючи мовні зразки;

- Використовуйте мовні зразки в запропонованій вчителем ситуації;

- Придумайте свої ситуації, використовуючи мовні зразки;

- Використовуйте вивчені мовні зразки в діалозі;

- Переклад з російської-мови на англійську;

- Використовуйте вивчені мовні зразки, розкриваючи тему і т. Д.

Продумайте, які з вправ ви винесете на дошку, роздасте вашим учням на спеціально приготовлених картках у вигляді роздаткового матеріалу і т. Д. Не забудьте про способи контролю на кожному етапі роботи з мовними зразками.

5. Складіть і запишіть детальний план-конспект вашого мікроурока по роботі з мовними зразками, дотримуючись такої послідовності:

- Сформулюйте задачу мікроурока (наприклад, організація ознайомлення з мовними зразками і їх тренування на рівні пропозиції; організація тренування мовних зразків на рівні зв'язного висловлювання; використання учнями мовних зразків у своїй промові і т. Д.). Виходячи із сформульованої задачі, запишіть подальший хід уроку.

- Продумайте і запишіть організацію ознайомлення з мовними зразками (ситуації для розкриття значення, контроль розуміння, фонетичну відпрацювання і т. Д.).

- Продумайте і запишіть організацію тренування мовних зразків (характер, кількість і послідовність вправ; установки і ключі до пропонованих вправ).

- Продумайте і запишіть організацію застосування учнями мовних зразків (характер, кількість і послідовність стимулів, що спонукають учнів до використання мовних зразків і т. Д.).

  Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ |  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ ПО РОБОТІ З ТЕКСТОМ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати