На головну

 Розподіл населення регіону за рівнем середньодушового грошового доходу |  Основні показники варіації |  Використання показників варіації в аналізі взаємозв'язків |  Організаціями різної форми власності |  Цілі і етапи вибіркового спостереження |  Власне-випадкова (проста випадкова) вибірка |  Розрахунок середнього доходу домогосподарства і дисперсії |  Механічна (систематична) вибірка |  Типова (стратифікована) вибірка |  Результати обстеження безробітного населення області |

Результати вибіркового обстеження готової продукції

  1.  III. Зміна обсягу і структури продукції
  2.  III. результати розрахунку
  3.  III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції
  4.  IV. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).
  5.  The results are considered Вважають, що результати
  6.  А ось і результати
  7.  А) результати контрольного експерименту
 номер коробки
 Середня вага виробу в ящику, г

З ймовірністю 0,954 потрібно визначити межі середньої ваги вироби у всій партії.

На основі наведених у таблиці внутрішньогрупових середніх визначимо середня вага виробу по вибіркової сукупності:

З урахуванням отриманої середньої розрахуємо міжгрупова дисперсію:

Розрахуємо середню і граничну помилки вибірки:

Визначимо кордону генеральної середньої:

553,9-4,4?x??553,9 + 4,4.

На основі результатів проведених розрахунків з ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середня вага виробу в цілому по всій партії продукції знаходиться в межах від 549,5 г до 558,3 м

Для визначення необхідного обсягу серійної вибірки при заданої граничної помилку використовуються наступні формули:

 (Повторний відбір);

 (Бесповторний відбір). (716)

Припустимо, в розглянутому вище прикладі необхідно визначити межі середньої ваги вироби з граничною помилкою + 3,0 м Використовуючи отримані вище дані про варіації ваги визначимо, скільки ящиків з виробами потрібно обстежити в порядку бесповторной серійної вибірки, щоб отримати результат з заданою точністю і при обраному рівні ймовірності:

Виконаний розрахунок дозволяє зробити висновок, що для отримання кордонів генеральної
 середньої із заданою точністю необхідно обстежити не менше 17 ящиків з виробами,
 відібраних власне-випадковим або механічним способом.

  серійна вибірка |  Причинність, регресія, кореляція
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати