На головну

 пристрої |  Теплова модель напівпровідника |  Критерій якості випрямних пристроїв |  Трифазна однонапівперіодна схема випрямлення |  Зовнішня характеристика випрямляча |  З нульовим виводом |  Вплив магнітної асиметрії на роботу випрямляча |  Вплив різних видів навантажень на роботу некерованих випрямлячів |  Активно-ємнісна навантаження |  Схема подвоєння напруги |

Аномальні режими роботи випрямлячів

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  4.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  5.  II. Практичні завдання для контрольної роботи
  6.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  7.  III. Завдання для самостійної роботи по темі, що вивчається.

IПри неправильному підключенні діода (звернений діод) в схемі випрямляча виникає короткозамкнений контур, що призводить до вигоряння групи, де встановлений звернений діод.

 
 

 де R2 , R4 - Динамічні опору діодів.

II При згорянні запобіжника, встановленого в ланцюзі діода, відбувається пропажа однієї з полуволн фазної напруги, що призводить до зниження рівня средневипрямленного напруги і появи низькочастотної пульсації.

Розглянемо на прикладі запобіжника F3. При згорянні даного запобіжника не забезпечується проходження негативної напівхвилі напруги фази "b".

На інтервалі [t1; t3] Найбільш високий потенціал має фаза "a" в порівнянні з іншими фазами, низький - у фази "c", тому що фаза "b" відсутня. У момент часу t2 не відбуватиметься перекомутація. Тому другий і п'ятий вентилі працюють два такту.

У момент t7 відбувається перекомутація двох вентилів тому негативна полуволна фази "b" відсутня, а фази "a" і "c" в точці перетину змінюють свій знак.

III При згорянні запобіжника, встановленого у вторинному ланцюзі трансформатора в одній з фаз (дивіться вище наведений малюнок для Fb), Відбувається обрив цієї фази, що призводить до зменшення рівня средневипрямленного напруги і появи низькочастотної пульсації, що дорівнює 2 ? f мережі.

Форма випрямленої напруги ідентична формі на виході однофазного мостового випрямляча з тією різницею, що замість фазної напруги на вхід подається лінійне напруги двох фаз.

У моменти часу t2 і t3 немає комутації через обрив фази "b". У моменти часу t1 і t4 відбувається перекомутація двох вентилів. На інтервалі [t1; t4] Найбільший потенціал має фаза "a", тому позитивний потенціал прикладається до діода VD2 і через нього протікає струм, а найбільший негативний потенціал фази "c" прикладається до катода VD5.

IV При перекосі фазних напруг відбувається зниження рівня випрямленої напруги і поява низькочастотної пульсації. Діаграми аналогічні пропаданию фази.

  Однофазний мостовий (двонапівперіодний) випрямляч |  Способи підвищення пульсності випрямлячів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати