загрузка...
загрузка...
На головну

 Розглянуто і схвалено |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Завдання 1. Рішення задач на обчислення границь функцій-1 ч. |  Їх додатки до рішення прикладних задач. |  Завдання 3. Рішення задач на знаходження похідної складної функції - 1 ч. |  Формули диференціювання складних функцій |  Завдання 4. Рішення задач на визначення проміжків зростання та спадання, знаходження екстремумів функції - 1ч. |  Ознака існування екстремуму |  Завдання 5. Рішення задач прикладного характеру на визначення екстремальних значень функцій - 1ч. |  Завдання 9. Рішення вправ на формалізацію висловлювань, на побудову таблиці істинності для формули логікі.-1 ч. |

Завдання 7. Рішення задач на знаходження певних інтегралів-1 ч.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

мета: формування вміння знаходити певні інтеграли методами безпосереднього інтегрування, підстановки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

& 7.1. Вивчіть визначення певного інтеграла. Повторіть формулу Ньютона-Лейбніца знаходження визначеного інтеграла?

? 7.2. Знайдіть певні інтеграли методом безпосереднього інтегрування та заміни змінної:

а)  ; б)  ; в) .

Методичні вказівки по виконанню роботи:

1. Безпосереднє інтегрування - метод, заснований на використанні властивостей певного інтеграла і формули Ньютона-Лейбніца.

Основні властивості визначеного інтеграла:

  1. (k - const).
  2. = ± .
  3. = .

Формула Ньютона-Лейбніца: = .

1. Обчисліть невизначений інтеграл від заданої функції (дивіться попереднє заняття 1).

2. За формулою Ньютона-Лейбніца в первісну замість змінної підставте спочатку верхню межу, потім запишіть знак «мінус», потім підставте нижню межу інтегрування.

Приклад 1. .

відповідь: .

Приклад 2. Розрахуйте .

=  == +  = 2 • 1 + = .

відповідь: = . Завдання 6. Рішення задач на знаходження невизначених інтегралів-1 ч. |  Завдання 8. Рішення вправ на способи завдання множин, на виконання операцій над множинами, на визначення кількості підмножин кінцевого множества.-1 ч.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати