На головну

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах. | Враховуючи означення невизначеного інтеграла | Незалежність виду невизначеного інтеграла від вибору аргументу | Інтегрування раціональних дробів | Інтегрування дробів | Інтегрування найпростіших ірраціональностей | Підстановки Ейлера | Інтегрування диференціальних біномів | Інтегрування тригонометричних функцій | Наближене обчислення інтеграла |

Властивості визначеного інтеграла

  1. Векторний добуток двох векторів, його властивості
  2. Властивості d-елементів IВ і IIВ підгруп: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg
  3. Властивості абсолютної величини
  4. Властивості векторного добутку двох векторів .
  5. Властивості вибіркового коефіцієнта кореляції
  6. Властивості емпіричної функції

Визначений інтеграл має властивості, які можна сформулювати за допомогою знаків рівностей або нерівностей.

1) Сталий множник можна виносити за знак інтеграла:

Дійсно,

2) Визначений інтеграл від алгебраїчної суми кількох функцій дорівнює алгебраїчній сумі інтегралів від доданків.

Це дійсно так, оскільки (Властивості 1) і 2) вірні і при , і при .)

2) Якщо при , то .

Це дійсно так, оскільки

. Значить, , що і потрібно було довести.

4) Якщо і - найменше і найбільше значення функції при , то

.

Ця властивість випливає з попередньої, якщо врахувати, що і що , а .

5) Якщо функція неперервна на проміжку , то існує таке число

, що . (Цю властивість називають теоремою про середнє).

Дійсно, нехай . За попередньою властивістю одержуємо:

, або , де . Оскільки функція неперервна на , вона приймає на цьому проміжку всі свої проміжні значення між і . Отже, існує таке значення , при якому , тобто .

6) Для будь-яких трьох чисел має місце рівність:

(якщо всі три інтеграла існують).

Дійсно, якщо, скажімо, то, складаючи інтегральну суму для функції на , вибираємо точку однією з точок поділу. Маємо:

.

Перейдемо до границі при і одержуємо потрібну властивість, якщо ж , то , або

.

Аналогічно розглядаються інші способи взаємного розміщення точок і .

 Визначений інтеграл та його геометрична інтерпретація | Формула Ньютона-Лейбніца
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати