На головну

 ВСТУП |  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ |  Контрольна робота №1 |  Кінематика поступального руху |  Кінематика обертального руху |  Поступального руху матеріальної точки |  види сил |  Постійний електричний струм |  Магнітне поле постійного струму |  Контрольна робота №1 |

електростатики

  1.  До комп'ютерного тестування З ФІЗИКИ. ЧАСТИНА IV. електростатики
  2.  Тема 6. Електростатика.
  3.  електростатика
  4.  Електростатика.
  5.  Електростатика. Рівняння і граничні умови для електростатичного поля
  6.  Електростатика. Електричний струм

-закон Кулона

,

де  - Сила взаємодії двох точкових зарядів и  , Які перебувають на відстані  один від одного;  - Електрична постійна,

-діелектрична проникність середовища (для повітря  );

-Напруженість електричного поля

, ;

де  - Позитивний точковий заряд, поміщений в точку поля, в якій визначають напруженість.

- Принцип суперпозиції електричних полів

;

У разі двох полів ,  -кут між ;

- Потік вектора напруженості через замкнену поверхню

;

де  - Проекція вектора напруженості на нормаль до поверхні,  - Елемент поверхні.

- Теорема Гаусса.

Потік вектора напруженості через замкнену поверхню, що охоплює заряди  дорівнює

;

- Потенціал електричного поля

, , ,

де  - Потенційна енергія електричного поля; А- робота по переміщенню позитивного точкового заряду з даної точки в нескінченність;

- Робота поля по переміщенню заряду з однієї точки поля в іншу

;

- Для однорідного електричного поля

,

де  - Відстань між еквіпотенціальними поверхнями.

  Обертального руху твердого тіла |  Конденсатори. Електрична ємність.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати