Головна

Белгiсiз тiрек күшiн тәжрибе арқылы анықтау. | Арқалықтың тiрек күштерiн теориялық өрнектiң көмегiмен анықтау. | Сынақ қондырғысы мен сыналатын үлгі. | Сынақтарды орындау тәртібі. | Жұмыстың қорытындысы | Сынақ қондырғысы және сыналатын үлгi. | Кернеулердiң мәнiн теориялық өрнектер арқылы анықтау. | Сi бойымен соғылған сырықтың орнықтылығын жоғалтуын зерттеу | | Сынақ қондырғысы мен сыналатын үлгi. |

Басты кернеулердi тәжрбиеден анықтау

  1. А)* жүйе анықтауышы нөлге тең болмаса
  2. Адам құқығы эссесі және онда мемлекетке қарама-қарсы басты етіп азаматтық қоғамды қоя білген автор?
  3. Анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын
  4. Арқалықтың тiрек күштерiн теориялық өрнектiң көмегiмен анықтау.
  5. Басты кернеулердi теориялық өрнекпен анықтау.

Қондырғының жүк iлетiн сырғасына 0,01кН (1кг) жүк iлiнедi. Осы мезгiлдегi Т1 және Т2 тензодатчиктердiң көрсетулерi кестеге негiзiледi.

11 -Кесте.

Сынақ № Жүктiң салмағы F, кН Т1-көрсетуi Т2-көрсетуi күш өсiмi: DF, кН Т1-өсiмi: DТ, Т2-өсiмi DТ,
0,01 0,15 Т11= Т12= Т21= Т22=   0,04 1= Т12- Т11 2= Т22- Т21
0,01 0,15       0,04    
0,01 0,15       0,04    
Өлшемдердiң орташа мәнi DFор= 1ор= 2ор=

Одан әрi жүктiң салмағы 0,05 кН (5кг)-ға жеткiзiледi де, тензодатчиктердiң көрсетулерi тағы-да кестеге еңгiзiледi. Сырғадағы жүк толық алып тасталады да, сынақ тағы да екi рет қайталанады. Өлшеулердiң қорытындысы кестеге еңгiзiледi. Олай болса күш және тензодатчиктер көрсетулерiнiң өсiмi әр сынақ үшiн келесi өрнектермен есептеледi.

DF = F1- F2 ; DТ1= Т12- Т11 ; DТ2= Т22- Т21;

Үш сынақ қорытындысы бойынша олардың орташа мәндерi есептеледi де кестеге енгiзiледi.

Олай болса

1=½DТ1ор½×a1

3=½DТ2ор½×a2

Тәжрибеден табылған басты кернеулер Гук заңына сүйене отырып, келесi өрнектен анықталады.

Бұл жердегi a1, a2, Е, m-тұрақтыларының мәнiн оқытушы хабарлайды. Жұмыс қорытындысы 12-кестеге енгiзiлiп айырмасы анықталады.

12 - Кесте.

Басты кернеулер теориялық өрнектен табылғаны сынақ бойынша анықталғаны айырмасы %
s1      
s3      

 Басты кернеулердi теориялық өрнекпен анықтау. | Материалдың соққы күшiне қарсыласуын зерттеу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати