На головну

 Як вирішувати завдання. |  Завдання 1. Наближені обчислення-1 ч. |  Абсолютна і відносна похибка |  Спосіб запису наближених чисел |  Завдання 2. Відсотки 1ч. |  Тема 2.1. Основи тригонометрії. |  Завдання 4. Співвідношення в прямокутному трикутнику - 2год. |  Тангенсом гострого кута прямокутного теругольніка називається відношення протилежного катета до прилеглого. |  Завдання 5. Довжина векторів і кут між векторами - 1ч. |  Завдання 6. Координатний метод - 1ч. |

Завдання 7. Площі фігур - 1ч.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Аполлон збирався вже встати з лави і відправитися в виросла замість колишнього заїжджого будинку великий готель, як його зупинила закутана в шаль жіноча фігура.
  4.  б) Обведи номер фігури, з якою можна скласти циліндр.
  5.  Базова апаратна конфігурація персонального комп'ютера (ПК).
  6.  Сприятлива конфігурація Сонця
  7.  Сприятлива конфігурація Сонця

мета: формування вміння знаходити площі фігур.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Завдання 1.Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо його катети рівні 5 і 8.

Завдання 2.Площа прямокутного трикутника дорівнює 16. Один з його катетів дорівнює 4. Знайдіть інший катет.

Завдання 3.Знайдіть площу квадрата, якщо його діагональ дорівнює 1.

Завдання 4.Знайдіть діагональ квадрата, якщо його площа дорівнює 2.

Завдання 5.Знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює площі прямокутника зі сторонами 4 і 9.

Завдання 6.Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр дорівнює 18, а відношення сусідніх сторін дорівнює 1: 2.

Завдання 7.Периметр прямокутника дорівнює 28, а діагональ дорівнює 10. Знайдіть площу цього прямокутника.

Завдання 8.Сторона прямокутника відноситься до його діагоналі, як 4: 5, а інша сторона дорівнює 6. Знайдіть площу прямокутника.

Завдання 9.Дано два квадрата, діагоналі яких дорівнюють 10 і 6. Знайдіть діагональ квадрата, площа якого дорівнює різниці площ даних квадратів.

Завдання 10.Знайдіть площу трикутника, дві сторони якого рівні 8 і 12, а кут між ними дорівнює 30 °.

Завдання 11.Площа остроугольного трикутника дорівнює 36. Дві його сторони рівні 6 і 24. Знайдіть кут між цими сторонами. Відповідь дайте у градусах.

Методичні вказівки по виконанню роботи: Координати і вектори |  Площі плоских багатокутників
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати