Головна

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Як вирішувати завдання. |  Завдання 1. Наближені обчислення-1 ч. |  Абсолютна і відносна похибка |  Спосіб запису наближених чисел |  Завдання 2. Відсотки 1ч. |  Тема 2.1. Основи тригонометрії. |  Завдання 4. Співвідношення в прямокутному трикутнику - 2год. |  Тангенсом гострого кута прямокутного теругольніка називається відношення протилежного катета до прилеглого. |  Завдання 5. Довжина векторів і кут між векторами - 1ч. |

Координати і вектори

  1.  III. ВЕКТОРИ
  2.  Базис і координати. розмірність простору
  3.  Векторлари берілген. векторини? ?зинди?ин есепте?із
  4.  вектори
  5.  вектори
  6.  вектори
  7.  ВЕКТОРИ У геометричному просторі
 1. Відстань між точками A1 (x1; y1) І A2(x2; y2) Знаходиться за формулою: 2. Координати (x; y) середини відрізка з кінцями A1 (x1; y1) І A2 (x2; y2) Знаходиться за формулами: 3. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом і початкової ординатою має вигляд: y = kx + q.Угловой коефіцієнт k являє собою значення тангенса кута, утвореного прямою з позитивним напрямком осі Ox, а початкова ордината q - значення ординати точки перетину прямої з віссю Oy.  4. Загальне рівняння прямої має вигляд: ax + by + c = 0.5. Рівняння прямих, паралельних відповідно осях Oy і Ox, мають вигляд: ax + by + c = 0.6. Умови паралельності і перпендикулярності прямих y1= kx1+ q1 і y2= kx2+ q2 відповідно мають вигляд: 7. Рівняння кіл з радіусом R і з центром відповідно в точках O (0; 0) і C (x0; y0) Мають вигляд: 8. Рівняння: являє собою рівняння параболи з вершиною в точці, абсциса якої
 Прямокутна декартова система координат в просторі
 1. Відстань між точками A1(x1; y1; z1) І A2(x2; y2; z2) Знаходиться за формулою: 2. Координати (x; y; z) середини відрізка з кінцями A1(x1; y1; z1) І A2(x2; y2; z2) Знаходяться за формулами: 3. Модуль вектора  заданого своїми координатами, знаходиться за формулою: 4. При складанні векторів їх відповідні координати складаються, а при множенні вектора на число все його координати множаться на це число, т. Е. Справедливі формули: 5. Одиничний вектор  сонаправленнимі з вектором  знаходиться за формулою: 6. Скалярним твором  векторів  називається число: де  - Кут між векторами.  7. Скалярний добуток векторів 8. Косинус кута між векторами и  знаходиться за формулою: 9. Необхідна і достатня умова перпендикулярності векторів и  має вигляд: 10. Загальне рівняння площини, перпендикулярної вектору  має вигляд: ax + by + cz + d = 0.11. Рівняння площини, перпендикулярної вектору  і проходить через точку (xo; yo; zo), Має вигляд: a (x - xo) + B (y - yo) + C (z - zo) = 0.12. Рівняння сфери з центром O (0; 0; 0) записується у вигляді:

Список літератури:

1. Богомолов Н. в. Сергієнко Л. ю. Збірник дидактичних завдань з математики: Навчальний посібник для ссузів Изд. 3-е, стереотип. Дрофа 2010. -Глава 17, § 7, стор. 281, Глава 21, § 1, стор. 335.

2. Валуце І. і. Математика для технікумів на базі середньої школи: Навчальний посібник. / І. і. Валуце, Г. д. Ділігул.- 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Наука, 1989. - 576 с. - Глава 2, § 8-11, стор. 63-77. Завдання 6. Координатний метод - 1ч. |  Завдання 7. Площі фігур - 1ч.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати