На головну

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Як вирішувати завдання. |  Завдання 1. Наближені обчислення-1 ч. |  Абсолютна і відносна похибка |  Спосіб запису наближених чисел |  Завдання 2. Відсотки 1ч. |  Завдання 5. Довжина векторів і кут між векторами - 1ч. |  Завдання 6. Координатний метод - 1ч. |  Координати і вектори |  Завдання 7. Площі фігур - 1ч. |

Завдання 4. Співвідношення в прямокутному трикутнику - 2год.

 1.  L Завдання для самоконтролю.
 2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
 3.  Аналітичні співвідношення для визначення критичної тривалості пожежі
 4.  Вплив зміни співвідношення цін на положення бюджетної лінії.
 5.  Питання 28. Статична міжгалузева модель В. Леонтьєва. Основні співвідношення.
 6.  Питання і завдання для самоперевірки.
 7.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.

мета: формування вміння знаходити елементи в прямокутному трикутнику.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

 1. Дан прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. Через центр Про вписаною в трикутник кола проведено промінь ВО, що перетинає катет АС в точці М. Знайдіть гіпотенузу трикутника АВС.
 2. Відомо що

Відповідь: 24

 1. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 5, cosA = 0,8. Знайдіть BC

Відповідь: 3

 1. Площа прямокутного трикутника дорівнює 27 см2. Довжина одного катета a на 3 см менше довжини іншого катета b. Довжини катетів трикутника в см. Яка система рівнянь відповідає умові завдання?

1)  2)  3)  4)

Відповідь: 3

 1. У трикутнику ABC дано: AB = BC, AC = 10, висота CH дорівнює 5. Знайдіть синус кута ACB.

Відповідь: 0,5

5.Гострі кути прямокутного трикутника дорівнюють 24 ° і 66 °. Знайдіть кут між висотою і медіаною, проведеними з вершини прямого кута. Відповідь дайте у градусах.

Відповідь: 42

 1. Знайдіть площу трикутника, зображеного на малюнку.
 2. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 5, cosA = 0,8. Знайдіть BC.

Відповідь: 3

 1. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 10, BC = 8. Знайдіть cosA.

Відповідь: 0.6

 1. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 10, AC = 8. Знайдіть tgA.

Відповідь: 0.75

 1. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 25, AC = 15. Знайдіть sinA.

Відповідь: 0.8

 1. Втрикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, AB = 15, BC = 9. Знайдіть косинус зовнішнього кута при вершині A.

Відповідь: 0.8

 1.  У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, tgA = 4/3, BC = 8. Знайдіть AB.

Відповідь: 10

 1. У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, cosA = 4/5, AC = 4. CH - висота. Знайдіть AH.

Відповідь: 3.2

14.Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо сторони квадратних клітин рівні 1.

Відповідь: 5

15.У трикутнику ABC AC = BC, AB = 10, висота AH дорівнює 1. Знайдіть sinA.

Відповідь: 0.1

16.У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, CH - висота, BC = 25, BH = 20. Знайдіть sinA.

Відповідь: 0.8

17.У трикутнику ABC кут C дорівнює 90 °, синус зовнішнього кута при вершині A дорівнює 0.5, AB = 8. Знайдіть BC.

Відповідь: 4

18.Знайдіть площу трикутника, зображеного на малюнку.

Методичні вказівки по виконанню роботи:

У ремонтній справі при створенні креслень ремонтних деталей формули і залежності прямокутного трикутника використовуються досить часто.

 Для вирішення завдань на знаходження сторін і кутів прямокутного трикутника потрібно згадати визначення синуса, косинуса і тангенса.

Розглянемо прямокутний трикутник: Тема 2.1. Основи тригонометрії. |  Тангенсом гострого кута прямокутного теругольніка називається відношення протилежного катета до прилеглого.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати