На головну

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Як вирішувати завдання. |  Завдання 1. Наближені обчислення-1 ч. |  Тема 2.1. Основи тригонометрії. |  Завдання 4. Співвідношення в прямокутному трикутнику - 2год. |  Тангенсом гострого кута прямокутного теругольніка називається відношення протилежного катета до прилеглого. |  Завдання 5. Довжина векторів і кут між векторами - 1ч. |  Завдання 6. Координатний метод - 1ч. |  Координати і вектори |  Завдання 7. Площі фігур - 1ч. |

Спосіб запису наближених чисел

  1.  B.2.4 Поглинаюча здатність полум'я
  2.  B.5.3 Поглинаюча здатність полум'я
  3.  D.2.1 Несуча спроможність по вигинає моменту
  4.  D.2.2 Несуча спроможність при зсуві
  5.  I. Органічна будова привертає людини до здатності розуму
  6.  I. Людині здається, що він все робить зсередини свого істоти, а насправді розвиток його здібностей залежить від інших
  7.  II. Один на Землі рід людський пристосувався до всіх існуючих клімату

При наближених обчисленнях відрізняють запис 2,4 від 2,40, запис 0,02 від 0,0200 і т. Д. Запис 2,4 означає, що вірні тільки цифри цілих і десятих; справжнє ж значення числа може бути, наприклад, 2,43 або 2,38 (при відкиданні цифри 8 відбувається округлення в бік збільшення попередньої цифри). Запис 2,40 означає, що вірні й соті частки; справжнє число може бути 2,403 або 2,398, але не 2,421 і не 2,382.

Те ж відмінність проводиться і для цілих чисел. Запис 382 означає, що всі цифри вірні; якщо ж за останню цифру ще не певно, то число округляється, але записується не у вигляді 380, а у вигляді 38 - 10. Запис же 380 означає, що остання цифра (0) вірна. Значущими цифрами називаються всі вірні цифри числа крім нулів, що стоять попереду числа. Наприклад, в числі 0,00385 три значущі цифри; в числі 0,03085 чотири значущі цифри; в числі 2500 - чотири.

Список літератури:

1. Богомолов Н. В. Сергієнко Л. Ю. Збірник дидактичних завдань з математики: Навчальний посібник для ссузів Изд. 3-е, стереотип. Дрофа 2010 - Глава 1, § 1-3, стор. 10-13, Глава2, § 1-6, стор. 14-18.

2. Валуце І. І. Математика для технікумів на базі середньої школи: Навчальний посібник. / І. І. Валуце, Г. Д. Ділігул.- 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Наука, 1989. - 576 с. - Глава 1, § 1-3, стор. 14-51.

3. Лісічкін В. Т. Математика: навч. посібник для технікумів / В. Т. Лісічкін, І. Л. Соловейчик. - М .: Вища. школа, 1991. - 480 с. - Глава 2, §1, стор. 94 - 105.

 

Розділ 1. Розвиток поняття про число.

Тема 1.1. Дійсні числа. Наближені числа. Абсолютна і відносна похибка |  Завдання 2. Відсотки 1ч.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати