На головну

 I. визначник ТА СИСТЕМИ |  II. МАТРИЦІ |  III. ВЕКТОРИ |  IV. ПРЯМА В ПРОСТОРІ |  V. ПЛОЩИНУ |  VI. ЛІНІЇ НА ПЛОЩИНІ |  Математика 1 |

IX. Додаток ПОХІДНОЇ

  1.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  2.  б) Скористаємося властивістю кореня n - го ступеня:. Тоді отримуємо:. Для знаходження похідної скористаємося формулою.
  3.  У випадку нескінченної похідної.
  4.  Висновок формули похідної параметрически заданої функції.
  5.  Винесення постійного множника за знак похідної.
  6.  Обчислення похідної за визначенням цієї

1. Знайти координату xточки перегину функції .

2. Визначити точку перегину функції .

3. Знайти горизонтальну асимптоти функції .

4. Написати рівняння дотичної до кривої  в точці з абсцисою .

5. Вкажіть всі критичні точки функції .

6. Вкажіть кількість точок екстремуму функції .

7. Вкажіть безліч, де функція  опукла вгору.

8. Дослідіть на екстремум .

9. Вкажіть безліч, де функція  монотонна убуває.

10. Вкажіть всі критичні точки функції .

11. Знайти похилу асимптоту функції .

12. Знайти вертикальну асимптоту функції .

13. Визначити проміжки зростання функції f (x) = .

14. Якщо закон руху матеріальної точки s (t) = t2 + 5t - 6, то прискорення при t = 1 дорівнює ...

15. В якій точці дотична до параболи у = - х2 +4 Х - 6 нахилена до осі абсцис під кутом 450?

16. Знайти проміжки зростання функції у = .

1. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яка буде миттєва швидкість цієї точки в момент часу .

2. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яка буде миттєва швидкість цієї точки в момент часу .

3. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яка буде миттєва швидкість цієї точки в момент часу .

4. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яке буде прискорення цієї точки в момент часу

5. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яке буде прискорення цієї точки в момент часу .

6. Матеріальна точка рухається по наступному закону, що виражає залежність шляху від часу:  . Яке буде прискорення цієї точки в момент часу . VII. МЕЖІ |  X. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати