Головна

 виробничі функції |  Класифікація товарів |  Міжгалузевий баланс |  Використання методу теорії ігор в торгівлі |  Системи масового обслуговування |

вибірковий метод

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

1.Дайте поняття генеральної і вибіркової сукупностей.

2.Визначте співвідношення між довірчими інтервалами:

а) при фіксованих значеннях середньоквадратичного відхилення  , надійності р і різних значеннях обсягу вибірки

, ;

б) при фіксованих значеннях середньоквадратичного відхилення  , Обсягу вибірки n і різних значеннях надійності

, ;

в) при фіксованих значеннях надійності р, Обсягу вибірки n і різних значеннях середньоквадратичного відхилення

, . Оптимальне управління запасами |  кореляційні методи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати