Головна

 Щодо забезпечення нарахування певної річної суми відсотка розрізняють періодичну і ефективну відсоткові ставки. |  За умовами формування розрізняють базову і договірну процентні ставки. |  МЕТОДИ ОЦІНКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ |  г) Коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі. |

I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  I. Коефіцієнти ліквідності.
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  IX. МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН
  5.  Not so ... as - не такий ... як.
  6.  PERT - метод оцінки і перевірки програм

1. Основним абсолютним показником оцінки ліквідностіє загальний період можливої ??реалізації відповідного об'єкта інвестування. Він розраховується за наступною формулою:

гдеОПЛ - Загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструменту) інвестування, в днях;

ПКВ - Можливий період конверсії конкретного об'єкту (інструменту) інвестування в грошові кошти, в днях;

ПКа - Технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти, що приймається зазвичай за 7 днів.

2. Основним відносним показником оцінки рівня ліквідності інвестиційє коефіцієнт їх ліквідності, який визначається за формулою:


де КЛИ - Коефіцієнт ліквідності інвестицій;

ПКА - технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю в грошові кошти, що приймається зазвичай за 7 днів;

ПКВ - Можливий період конверсії конкретного об'єкту (інструменту) інвестування в грошові кошти, в днях.

II. Методичний інструментарій формування необхідного рівня прибутковості інвестиційних операцій з урахуванням фактора ліквідностізаснований на взаємозалежності цих показників, що визначають шкалу "прибутковість - ліквідність".

Економічна поведінка інвестора направлено на підбір високоліквідних об'єктів інвестування за інших рівних умов, так як це забезпечує йому більшу можливість для маневру фінансовими ресурсами в процесі управління інвестиційним портфелем. Для того, щоб інвестор був зацікавлений у виборі середньо- інізколіквідних об'єктів інвестування, він повинен отримати певні стимули у вигляді додаткового інвестиційного доходу. Чим нижче рівень (коефіцієнт) ліквідності об'єкта інвестування, тим вище повинен бути розмір інвестиційного доходу або премія за ліквідність.

1. Визначення необхідного рівня премії за ліквідність здійснюється за такою формулою:

де ПЛ-необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках;

ОПЛ - Загальний період ліквідності конкретного об'єкта (інструменту) інвестування, в днях;

Дн - Середня річна норма прибутковості по інвестиційним об'єктам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, в процентах.

2. Визначення необхідного загального рівня прибутковості з урахуванням фактора ліквідності здійснюється за такою формулою:

де ДЛН - Необхідний загальний рівень прибутковості з урахуванням фактора ліквідності, у відсотках;

Дн - середня річна норма прибутковості по інвестиційним об'єктам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, в процентах;

ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, у відсотках.

III. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідностідозволяє формувати порівнянні інвестиційні потоки, що забезпечують необхідний рівень премії за ліквідність.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідностівикористовується наступна формула:

де Sл- Майбутня вартість вкладу (грошових коштів), що враховує фактор ліквідності;

Р - середня річна норма прибутковості по інвестиційним проектам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, виражена десятковим дробом;

Дн - Середньорічна норма прибутковості по інвестиційним проектам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, виражена десятковим дробом;

ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, виражений десятковим дробом;

п - Кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний конкретний платіж, в загальному обумовленому періоді часу.

2. При оцінці теперішньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора ліквідності використовується наступна формула:

де РЛ - справжня вартість вкладу (грошових коштів), що враховує фактор ліквідності;

S.л - очікувана майбутня вартість вкладу (грошових коштів);

Дн - Середньорічна норма прибутковості по інвестиційним проектам (інструментам) з абсолютною ліквідністю, виражена десятковим дробом;

ПЛ - необхідний рівень премії за ліквідність, виражений десятковим дробом;

п - кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний конкретний платіж, в загальному обумовленому періоді часу. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ |  А) Дисперсія.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати