загрузка...
загрузка...
На головну

 КВИТОК 14. |  КВИТОК 16 |  БІЛЕТ17 |  КВИТОК 19. |  КВИТОК 21. |  КВИТОК 23 |  КВИТОК 25 |  КВИТОК №27 |  КВИТОК 28. |  КВИТОК 29. |

КВИТОК № 4

  1.  квиток -1
  2.  КВИТОК 1
  3.  квиток 1
  4.  КВИТОК 1
  5.  квиток 1
  6.  Квиток 1 + 1 сторінка
  7.  Квиток 1 2 сторінка

P * t / 100 - процентний число

D = k / t - Процентний ключ (дільник)

Дільник дає аналіз відсотків накопичених на дату звітності за позиками і депозитами. Кожен раз, коли сума на рахунку змінюється, розраховується процентное число, за минулий період, напротязі якого вона залишалася незмінною.

Співвідношення між величинами процентного доходу з різною тимчасовою базою при рівній тривалості позички t.

I = P * i * t / k

/  = 1,01388

/  = 0,9863

 = 0,9863 *

 = 1,013 *

Для визначення відсотків за весь термін нарахування відсотків. числа складається і ділиться на дільник.

I = (p * t) / (100 * Д).

КВИТОК № 6:

дисконтування - це операція, протилежна нарощенню, коли за відомою сумі S (результат фінансової операції) знаходиться початкова сума P (т. е. сума на будь-яку дату до моменту сплати S).

Різниця між результатом фінансової операції S і її наведеним значенням P називається дисконтом.

Величину P, якщо вона знайдена по S, називають дисконтної сумою S або сучасної (наведеної), капіталізованої величиною S.

Математичне дисконтування:

S = P (1 + n * i) ? P = S / (1 + n * i) = S * 1 / (1 + n * i)

S = P (1 + t / k * i) ? P = S * (1 / (1 + t / k * i))

S = P (1 + * *  ) ? P = S * (1/1 + * * )

 коефіцієнт дисконтування, дисконтний множник

 = 1 / (1 + )  = 1 / (1 + t / k * i)

 = 1 / (1 + * * )

D = S-P

КВИТОК № 7:

дисконтування - це операція, протилежна нарощенню, коли за відомою сумі S (результат фінансової операції) знаходиться початкова сума P (т. е. сума на будь-яку дату до моменту сплати S).

Різниця між результатом фінансової операції S і її наведеним значенням P називається дисконтом.

Величину P, якщо вона знайдена по S, називають дисконтної сумою S або сучасної (наведеної), капіталізованої величиною S.

Банківська дисконтування, банківський облік:

Банківський облік - Визначення суми, що видається власнику боргового зобов'язання в момент його обліку в банку до терміну погашення, а також визначення дисконту банку.

D = S-Р, D = S * N * d

d- облікова ставка

P = S (1-nd) - формула банківського обліку за простими відсоткам

P = S (1-t / k * d)

 = 1-nd  = 1-t / k * d

n = (S-P) / (S * d); d = (S-P) / (S * n);

t = (K (S-P)) / S * d; d = (K (S-P)) / S * t / k

КВИТОК № 9:

Сутність сл. відсотків база для нарахування відсотків

Методи складних% закл-ся в тому, що% не виплачуються відразу після їх нарахування, а приєднуються до суми з якої було нараховано. База для нарахування% в відрізняє від простих не залишається постійною, а збільшується з кожним періодом нарахування. Розрахунок по сл% іноді наз-ют обчисленням% -у на%, а також капіталізацією%.

В середньострокових і довгострокових фінансово - кредитних операціях, якщо відсотки не виплачуються відразу після їх нарахування, а приєднуються до суми боргу, застосовують складні відсотки. База для нарахування складних відсотків на відміну від простих не залишається постійною вона збільшується з кожним кроком у часі. Абсолютна сума простих відсотків зростає, і процес збільшення суми боргу відбувається з прискоренням. Нарощення по складних процентних ставках можна уявити як послідовне реінвестування коштів, вкладених під прості відсотки на один період нарахування. Приєднання нарахованих відсотків до суми, яка послужила базою для їх нарахування, часто називають капіталізацією відсотків.

S = P * (1 + )  - Формула нарощення по складним відсоткам

 = (1+ )  - Множник нарощення

Величину (1 + )  називають множником нарощення по складним відсоткам. Точність розрахунку множника в практичних розрахунках визначається допустимої ступенем округлення нарощеної суми (до останньої копійки, рубля і т. Д.).

КВИТОК № 11:

Формулу нарощення по складним відсоткам можна застосовувати не тільки для річної процентної ставки, але і для інших періодів нарахування. У цих випадках i означає ставку за один період нарахування (місяць, квартал і т. Д.), А n - число таких періодів. Наприклад, якщо i - ставка за півріччя, то n - число півріч і т. Д.

P- початковий розмір боргу (позики, кредиту, капіталу ит. Д.);

S - нарощена сума на кінець терміну позики;

n- термін, число років нарощення;

i- рівень річної ставки відсотків, представлений десятковим дробом.

S = P * (1 + )

I = S- P = P * [(1 + )  - 1]

I  = P [(1 + )  - (1 + ni)].

КВИТОК № 10

Для розрахунку нарощеної суми за умови, що відсотки нараховуються один раз на рік (річні відсотки). Для цього застосовуються складна ставка нарощення. Для запису формули нарощення застосуємо ті ж позначення, що і у формулі нарощення за простими відсотками:

S = P * (1 + )

P- початковий розмір боргу (позики, кредиту, капіталу ит. Д.);

S - нарощена сума на кінець терміну позики;

n- термін, число років нарощення;

i- рівень річної ставки відсотків, представлений десятковим дробом.

Очевидно, що в кінці першого терміну відсотки дорівнюють величині  , А нарощена сума складе P +  = P * (1 + i). До кінця другого року вона досягне величини P * (1 + i) + P * (1 + i) i = P * (1 + i)  і т. д. в кінці n - го року нарощена сума буде дорівнює S = P * (1 + ) .

Відсотки за той же термін в цілому такі:

I = S - P = P * [(1 + )  - 1].

Частина з них отримана за рахунок нарахування відсотків на відсотки. Вона становить:

I  = P [(1 + )  - (1 + ni)].

Очевидно, що зі збільшенням терміну частка відсотків на відсотки в загальній сумі нарахованих відсотків збільшується.

КВИТОК № 12:

Часто термін в роках для нарахування відсотків не є цілим числом. У правилах ряду комерційних банків для деяких операцій відсотки нараховуються тільки за ціле число років або інших періодів нарахування. Дрібна частина періоду відкидається. У більшості ж випадків враховується повний термін. При цьому застосовуються три методи:

1) Точні відсотки (нарахування проводиться за формулою складних відсотків): S = P * (1 + ) .

2) Змішаний - термін фінансової операції ділиться на дві частини: цілу і дробову. На цілу частину нараховуються складні відсотки, а на дробову - прості.

n = +

S = P * (1 + )  * (1+ * )

3) Наближений (відсотки нараховуються на ціле число років)

S = P * (1 + )

КВИТОК № 13:

1) Математичне дисконтування:

P = S * (1+ )  , P = S * (1 + (j / m)  ).

Кgз = 1 / ((1 + )  ), Кg = 1 / (1 ++ (j / m)  ).

Банківська дісконтірованіе- це визначення суми, що видається власником векселя в момент його обліку до терміну погашення і визначення дисконту банку.

P = S / (1-d )

Дисконтування по сл. Уч ставки .:, P = S * (1- (f / m))

f- номінальна облікова ставка.

Ефективна облікова ставка по складним% - це така річна ставка%, яка забезпечує такий же доходів, що і номінальна облікова, при «м» кратному нарахуванні%.

(1 f / m)  = (1-d )

d  = 1 (1 + f / m)

1- (f / m) =  , F / m = 1 ,

f= (1 )

  КВИТОК №3 |  КВИТОК 15.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати