Головна

 Парабола і її властивості. |  Ой змінної. |  Основні прийоми знаходження меж. |  І на інтервалі. |  Нескінченно великі величини і їх св-ва. |  І її геометричний сенс. |  Основні правила диференціювання. |  Диференціювання зворотної ф-ції. |  Тригонометричних функцій. |  Сенс. Св-ва диференціала. |

Й змінної.

  1.  Необхідна умова локального екстремуму функції однієї змінної.
  2.  Ой змінної.
  3.  Принцип вкладених відрізків. Межа монотонної змінної.
  4.  Похідна функції однієї змінної. Похідна складної функції. Логарифмічні диференціювання.
  5.  Розділ II. Диференціальне числення функції однієї змінної.
  6.  Розділ II. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Точка х називається точкою max ф-ції,

якщо значення ф-ції в цій точці - найменше

в деякій її околиці.

1 локальний max

2 локальний min

3 глобальний max

4 глобальний min

якщо tga> 0, то f '(x)> 0

якщо tga <0, то f '(x) <0

Необхідна ознака екстремуму: ф-ія f (x)

може мати max і min тільки в тих точках,

в яких f '(x) = 0 або не існує.

 (У них можна побудувати ? дотичних).

Достатній ознака: точка х0 є точкою

екстремуму, якщо її похідна в цій точці

змінює знак:

- Якщо з "+" на "-", то х0- Т. Max

- Якщо з "-" на "+", то х0- Т. Min Теорема Коші. |  екстремуму ф-ції 2х змінних.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати