Головна

 Канонич Ур-ие прямої в просторі. |  Точки і направляючого вектора прямої. |  Ур-е з кутовим коефіцієнтом. |  Криві лінії 2-го порядку. |  Парабола і її властивості. |  Ой змінної. |  Основні прийоми знаходження меж. |  І на інтервалі. |  Нескінченно великі величини і їх св-ва. |  І її геометричний сенс. |

Диференціювання зворотної ф-ції.

  1.  А) за формулами Крамера, б) методом зворотної матриці, в) методом Гаусса, г) за допомогою пакета прикладних математичних програм MathCAD (Excel).
  2.  Автогенератор у вигляді підсилювача з позитивним зворотним зв'язком.
  3.  В) Вирішити дану систему методом зворотної матриці.
  4.  Питання 15. Місце і роль зворотного зв'язку в відкритих системах.
  5.  Обчислення оберненої матриці методом Гаусса
  6.  Гіпотези про зворотний зв'язок в концепціях Джемса і Изарда
  7.  Дану систему рівнянь записати в матричній формі та розв'язати цю проблему за допомогою оберненої матриці.

y = f (x), то x = j (y) - зворотна ф-ція.

Для дифференцируемой ф-ції з похідною,

НЕ = 0, похідна зворотного ф-ції =

зворотній величині похідної даної

ф-ції, тобто xy'= 1 / yx'.

Dy / Dx = 1 / (Dy / Dx) - візьмемо межа від лівої

і правій частині, враховуючи, що межа

приватного = приватному меж:

lim (Dy / Dx) = 1 / (lim (Dy / Dx), тобто yx'= 1 / xy

або f '(x) = 1 / j' (x)

наприклад:

Похідні статечних і

Тригонометричних функцій.

Основні формули:

похідні зворотних Основні правила диференціювання. |  Тригонометричних функцій.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати