Головна

 еденічние |  Дії над матрицями |  Рівняння лінії і поверхні. |  Площина в просторі. |  Канонич Ур-ие прямої в просторі. |  Точки і направляючого вектора прямої. |  Ур-е з кутовим коефіцієнтом. |  Основні прийоми знаходження меж. |  І на інтервалі. |  Нескінченно великі величини і їх св-ва. |

Парабола і її властивості.

  1.  Активні мінеральні добавки. Змішані цементи, їх властивості.
  2.  Апроксимація прямими, параболами
  3.  Бюджетне безліч. Його властивості. Поведінка і споживача на ринку.
  4.  У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням
  5.  Введення в математичний аналіз. Функція і її властивості.
  6.  Векторний добуток і його властивості.
  7.  Вектори. Основні властивості.

Безліч точок площини, координати

яких по відношенню до системи

декартових координат задовольняє

рівняння y = ax2, Де х і у - поточні

координати, а- недо. число, наз. параболою.

 Якщо вершина нах.

в О (0,0), то ур-е набуде вигляду

y2= 2px-симетрично отн. осі ОХ

х2= 2pу-симетрично отн. осі ОУ

Точка F (p / 2,0) наз. фокусом

параболи, а пряма x = -p / 2 - її директриса.

Будь-якій точці М (х, у), що належить параболі,

відстань до фокусу = r = p / 2

Св-ва:

1. парабола предст. собою ? точок площині,

равноотстающіх від фокус і від директриси y = ax2.

Еліпс і його св-ва:

Крива другого порядку наз. еліпсом якщо

коефіцієнти А і L мають однакові знаки

Аx2+ Cy2= d

 ур.-е

наз. канонич. ур. третьому

еліпса,

де  При а = в

є ур-е окружності х2+ y2= а2

точки F1(-c, 0) і F2(C, 0) - зв. фокусами еліпса а.

Ставлення e = с / а зв. його ексцентриситетом

(0 <= e <= 1)

точки A1, A2, B1, B2 -вершина еліпса.

Св-во:
 Для будь-якої точки еліпса сума відстаней цієї

точки до фокусів є величина постійної, = 2а. Криві лінії 2-го порядку. |  Ой змінної.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати