На головну

 Властивості операційного підсилювача. |  Лінійні математичні операції, що виконуються операційними підсилювачами |  етапи програмування |  Відтворення нелінійних залежностей |  Моделювання двигуна постійного струму незалежного збудження | |  Моделювання ДПТ нв при ослабленні потоку збудження |  Моделювання статичних навантажень електроприводів |

Підготовка до вирішення на АВМ системи рівнянь

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  3.  I. Створення радянської судової системи
  4.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  5.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  6.  III. Системи звичайних диференціальних рівнянь.
  7.  III.1.1 Загальний опис банківської системи

 Системи рівнянь, за допомогою яких описуються динамічні властивості реальних об'єктів, містять диференціальні і алгебраїчні рівняння. Методика підготовки не залежить від кількості таких рівнянь, тому для простоти розглянемо систему, що складається з одного диференціального і одного алгебраїчного рівняння.

Для вирішення рівнянь на АВМ їх необхідно перетворити до вигляду, зручного для моделювання. При цьому диференціальні рівняння записуються щодо похідних, а алгебраїчні - щодо змінних, необхідних для обчислення похідних.

 Перетворена система матиме вигляд

 
 


 Систему рівнянь для аналогової моделі отримаємо, висловивши змінні через масштаби Тоді


 Перетворивши, отримаємо

 
 


коефіцієнти до11- до22 називаються машинними коефіцієнтами

Схему моделі складають у такий спосіб. По виду рівняння визначають тип ОУ: алгебраїчні вирішуються на суматорах, а диференціальні на інтегратора або інтегросумматорах. Кількість входів кожного ОУ дорівнює числу членів правій частині відповідного рівняння.

Якщо є нелінійні математичні операції (наприклад множення), то необхідно використовувати відповідні блоки. Потім схема моделі доповнюється инверторами для узгодження знака змінних.

 Необхідно пам'ятати, що ОУ інвертує знак, тому на виході виходять не ті змінні, які вказані в лівій частині рівнянь, а інверсні. Для розрахунку машинних коефіцієнтів можна користуватися загальними формулами:

для підсумкових ОУ

 
 


для інтегруючих ОУ

mвх і mвих - Масштаби змінних на вході і виході ОУ

ПИТАННЯ №4. масштабування |  Моделі типових динамічних ланок.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати