На головну

 Мінімізація дисперсії доходу |  Докази наведені в Математичному додатку до глави. |  Математичне додаток до глави |  Витрати з обслуговування боргу |  Створення погасительной фонду |  Погашення боргу в розстрочку |  Пільгові позики і кредити |  Див. Математичне додаток до глави. |  реструктурування позики |  іпотечні позики |

Шукана величина внеску складе

  1.  FV - future value, майбутня величина, нарощена сума.
  2.  IV Скласти звіт про виконану роботу
  3.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  4.  Qs - величина пропозиції. Р - ціна
  5.  Qs - величина пропозиції; Р - ціна
  6.  Автор-упорядник: к.ю.н., доцент О. В. Шведкова
  7.  Нескінченно малі величини (функції). Теореми про нескінченно малих величинах

Л =


aw


= Dc.


(9.20)


В рамках розв'язуваної проблеми величину с = \ / AN; i можна назвати коефіцієнтом розстрочки. Для рент пренумерандо отримаємо


R = - (1 + /).


(9.21)


Знайдена за формулою (9.20) або (9.21) величина термінової сплати є базою для розробки плану погашення боргу. Згідно загальним правилом з цієї суми насамперед виплачуються відсотки, а залишок йде на погашення боргу.

ПРИКЛАД 9.13.Під заставу нерухомості видана на 10 років позика в розмірі 100 млн руб. Погашення щомісячне постнумерандо, на борг нараховуються відсотки за номінальною річною ставкою 12%. Таким чином, N = 120, / = 0,01; знаходимо: а120; 1 = 69,70052. Для цих умов щомісячні витрати боржника рівні


Я =


100 000 69,70052


= 1434,709 тис. Руб.


Відсотки за перший місяць дорівнюють 100 000 х 0,01 = = 1000 тис. Руб., На погашення боргу залишається. 1434,71 - 1000 = = 434,71 тис. Руб. План погашення боргу представлений в таблиці.

 місяць  Залишок боргу на початок місяця  внесок  відсотки  Погашення боргу
 1 2 3  100000,00 99565,29 99126,23  1434,71 1434,71 1434,71  1000,00 995,65 991,26  434,71 439,06 443,45
 37 38 39  81274,07 80652,10 80017,63  1434,71 1434,71 1434,71  812,74 806,52 800,24  621,97 628,19 634,47
 118 119 120  4219,35 2826,94 1420,50  1434,71 1434,71 1434,71  42,20 28,27 14,21  1392,51406,441420,50

 Як показано в таблиці, в першому місяці витрати на виплату відсотків і погашення основного боргу співвідносяться як 1000: 434,71; в останньому місяці - вже як 14,21: 1420,5.

Перейдемо до іншої проблеми. При видачі позики під заставу для обох сторін важливо знати суму погашеного боргу і його залишок на будь-який проміжний момент (необхідність в цьому виникає, наприклад, при припиненні договору або його перегляд). З цією проблемою ми вже зустрічалися вище при обговоренні методу погашення боргу рівними термінової сплати. Стосовно до умов стандартної іпотеки знаходимо такі співвідношення:

dt = м,

де dt - Сума погашення боргу, / - порядковий номер місяця, / - місячна ставка відсотка. Розрахунки по іпотечних позиках |  Залишок боргу на початок місяця знаходимо як різницю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати