На головну

 Визначення терміну позики і розміру відсоткової ставки |  Конверсія валюти та нарощення відсотків |  Нарахування складних річних відсотків |  Порівняння зростання по складним і простим відсоткам |  З рівності множників нарощення слід |  Дисконтування за складною ставкою |  Операції зі складною обліковою ставкою |  І дисконтування по різних видах процентних ставок |  ПРИКЛАД 3.13. За який термін в роках сума, рівна 75 млн руб., Досягне 200 млн руб. при нарахуванні відсотків за складною |  Безперервне нарощування і дисконтування. безперервні відсотки |

Математичне додаток до глави

  1.  Cин Cонхі 'еатральний художник на чолі Ќаціонального театру Љореі
  2.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
  3.  VI. Додаток 1. Каталог типових документів
  4.  А Василь Великий не плутав і вказав в 11 чолі своїх бесід на Шестоднев, що один Шестоднев суть прообраз іншого.
  5.  Біномінальної закон розподілу. Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини, розподіленої по біномінальної закону.
  6.  У другому розділі курсової работипроводітся експрес-аналіз об'єкта і комплексний аналіз предмета дослідження.
  7.  На чолі автономки

Доведення формули (3.31)

fba'dt

Визначимо ступінь множника нарощення q « e °


ГЬа'Ш «6 -
i \ na


про I Ina Inaj lna \ I


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Башарин Г. П. Почала фінансової математики. М .: ИНФРА-М, 1997.

2. Четиркін ЕМ., Васильєва Н. Е. Фінансово-економічні розрахунки. М .: Фінанси і статистика, 1990. Гл. 2.

3. Бірман Г., Шмідт С. Економічний аналіз виробничих інвестицій. М .: ЮНИТИ, 1997. Гл. 2.

4. Cartiedge Я. Financial arithmetic. A practitioners guide. Euromoney Books, 1993.


глава 4 Таким чином, множник нарощення знаходиться як |  ПОХІДНІ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати