На головну

 Оцінка інвестиційних проектів (ІП) в загальному випадку |  Виконання завдання 1. Розрахунок майбутньої вартості ІП |  Виконання завдання 2. Розрахунок поточної вартості ІП |  Виконання завдання 3. Оцінка ІП з використанням спеціальних функцій Excel |  Основні теоретичні положення |  Порядок виконання завдання 1 |  Порядок виконання завдання 2 |  Порядок виконання завдання 2 |  Основні теоретичні положення |  Порядок виконання завдання 1 |

Основні теоретичні положення

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Основні положення
  7.  I. Основні принципи

Для порівняння облігацій з однаковим терміном погашення, але різною структурою купонних платежів необхідно враховувати особливості розподілу доходів у часі ( "профіль" надходження доходів).

Таким показником є ??дюрація - зважене середнє моментів надходження платежів

,

де C = q N - Розмір купона.

Модифікована дюрація або волатильність ціни облігації визначається рівністю

.

нехай P(i) - Ціна облігації при початковій прибутковості i, P (i + ? i) - Ціна облігації при зміні прибутковості на величину ?i .

 Тоді зміна ціни ?P = P (i + ?i) - P(i) Можна приблизно визначити

.

Звідси випливає, що процентна зміна ціни приблизно

.

 Зокрема, при збільшенні прибутковості на 1%, т. Е. ?i = 1%, отримуємо

,

т. е. модифікована дюрація показує, на скільки відсотків приблизно зменшитися ціна облігації при збільшенні прибутковості на 1 %.

приклад

облігація номіналу N = 1 000 придбана за 3 роки до погашення. Купони виплачуються один раз на рік та є рівними 20% від номіналу. Обчислити модифіковану дюрації при ринковій прибутковості i = 5% і 45%.

Модифіковану дюрації можна знайти функцією

МДЛІт (Дата согл; Дата вступл в силу; Купон; Дохід; Частота; Базис),

MDURATION (Угода; Погашення; Купон; Дохід; Частота; Базис),

де

Дата согл - дата розрахунку за цінні папери (Угода).

Дата вступл в силу - дата погашення (погашення).

Ставка - купонна процентна ставка q (купон).

Дохід - ринкова прибутковість i (вартість).

Частота - кількість виплат за купонами за рік m.

Базис - способу обчислення днів: 0 або опущений - американський 30/360 Порядок виконання завдання 2 |  Порядок виконання роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати