На головну

 Модель ціни акції |  приклад 6.4.1 |  ГЛОСАРІЙ |  Розрахунок процентної ставки |  Введення коментарів і вихідних даних |  Рішення |  Обчислення вихідної суми, виданої за векселем за формулою (1.4) |  Рішення |  Самостійна робота |  Оцінка інвестиційних проектів (ІП) в загальному випадку |

Виконання завдання 2. Розрахунок поточної вартості ІП

  1.  D.1.1 Розрахунковий опір болтів зрушенню
  2.  D.1.2 Розрахунковий опір болтів розтягуванню
  3.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  4.  I. Розрахунок очікуваного чистого операційного доходу.
  5.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  6.  I. Аналіз завдання
  7.  I. Річна норма додаткової вартості

3.2.1. Розрахунок поточної вартості проектів С і D:

· Встановіть курсор на осередок D4 і виконайте дії, описані в пункті 3.1.3. В полі число введіть 1 + D6, а в поле ступінь введіть D7, натисніть ОК. У рядку формул з'явиться запис = CTEПEHЬ (1 + D6; D7);

· Встановіть курсор на осередок D4 і клацніть по рядку формул, переведіть курсор на початок формули (після знака =) і введіть D5 /. У рядку формул з'явиться запис = D5 / CTEПEHЬ (1 + D6; D7), де D5 - майбутня вартість інвестиції, D6 - процентна ставка, а D7 - термін інвестиції. Перейдіть на кінець формули і натисніть Enter;

· В комірці D4 з'явиться поточне значення вартості інвестиції 2732,05;

· Встановіть курсор на осередок D4, натисніть кнопку Копіювати, потім встановіть курсор на осередок Е4 і натисніть кнопку Вставити. В осередку Е4 з'явиться поточна вартість інвестиції D 2497,48.

Таким чином, були розраховані значення майбутньої і поточної вартості чотирьох інвестицій. Сенс введення даних формул полягає в тому, що, змінюючи значення одного з параметрів функції (наприклад, змінюючи суму інвестиції (PV) Або ставку відсотка (r)), Можна простежити, як будуть змінюватися інші параметри (наприклад, FV).

3.2.2. Встановіть курсор на осередок В6 і введіть з клавіатури 20%. Зверніть увагу на те, як зміниться значення майбутньої вартості інвестиції (комірка В5).

3.2.3. Введення нових вихідних даних в таблицю

Використовуйте розглянуті функції для вирішення наступного завдання. Є сума 1000 рублів (PV), Яку можна вкласти в банк А на 4 роки під 15% або в банк У на 3 роки під 23%. Вибрати найбільш оптимальний спосіб інвестування.

· В осередку В4 і С4 введіть поточну вартість інвестиції -1000.

Зверніть увагу на отримані значення FV. Очевидно, що вкладення в банк У більш вигідно, так як через меншу кількість років ми отримуємо велику суму FVA (1749,01) < FVB (1860,87).

  Виконання завдання 1. Розрахунок майбутньої вартості ІП |  Виконання завдання 3. Оцінка ІП з використанням спеціальних функцій Excel
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати