На головну

 Вибірковий коефіцієнт коваріації |  Рішення |  лінія опору |  лінії підтримки |  Модель ціни акції |  приклад 6.4.1 |  ГЛОСАРІЙ |  Розрахунок процентної ставки |  Введення коментарів і вихідних даних |  Рішення |

Рішення

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  II. Рішення С. А. Толстой, справи і праці Толстого
  3.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  4.  S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд
  5.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  6.  Аграрна реформа П. А. Столипіна і її вплив на вирішення соціально-економічних проблем Росії.
  7.  Аналіз гріховних станів. Дозвіл непорозумінь. У чому гідність людини

Для розрахунку процентної ставки використовується функція

= СТАВКА (количество_периодов;выплаты;начальное_значение;Будущая сума; тип; начальное_прібліженіе).

тут аргумент початкове наближення вводиться, якщо можна зробити припущення про значення процентної ставки. В іншому випадку цей аргумент опускається.

У Windows 98 ця функція називається норма.

3.7.1. У рядок 47 ввести заголовок прикладу

3.7.2. У осередок В48 ввести формулу для розрахунку процентної ставки:

· вставка - функція - фінансові - ставка - Ок;

· Ввести аргументи згідно табл. 1.2.

3.7.3. У осередок С48 ввести ту ж формулу з апострофом для коментаря.

  А В С
 Завдання 7. Розрахунок процентної ставки позики
 Процентна ставка позики  22%  '= СТАВКА (2 ;; - 4000; 6000)

В результаті виконання всіх завдань отримуємо значення представлені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

  А В С
 ФІНАНСОВІ ОБЧИСЛЕННЯ В Excel
 Завдання 1. Розрахунок суми, що підлягає при отриманні кредиту
 Початкові дані
 змінні  обчислення  Формули і коментарі
 річна ставка  15%  
 Дата видачі кредиту  05.01.05  
 Дата повернення кредиту  20.09.05  
 Сума кредиту  $ 1 000 000  
 розрахунки
 Термін кредиту в днях  '= В7-В6
 Термін кредиту в роках  0,71  '= В10 / 365
 Ставка для періоду  11%  '= В5 * В11
 сума повернення  $ 1 106 024.4  '= В8 * (1 + В5 * В11)
     
 Завдання 2. Розрахунок повернення позики з використання функції БС
 сума повернення  $ 1 106 024.4  '= БС (В12; 1 ;; В8)
 Завдання 3. Розрахунок за схемою складних відсотків
 внесок  50000 р.  
 ставка  12%  
 Сума за схемою складність. проц.  57 963,70р.  = 50 000 * (1 + 12% / 4) ^ 5
 Сума по ф-ії БС  57 963,70р.  '= БС (12% / 4; 5 ;; - 50 000)
 Завдання 4. Розрахунок постійної ренти з використанням функції БС
 Початкові дані
 змінні  обчислення  Формули і коментарі
 термін  
 сума  $ 20 000  
 річна ставка  22%  
 розрахунки
 Плата в кінці періоду  $ 57 314,83  '= БС (В27; 10; -2000)
 Плата на початку періоду  $ 69 924,09  '= БС (В27; 10; -2000 ;; 1)

Продовження табл. 1.2

А В С
 Завдання 5. Розрахунок плати за вексель
 Початкові дані
 змінні  обчислення  Формули і коментарі
 Процентна ставка  18%  
 періодичність виплат  
 майбутнє значення  - $ 4 000 000  
 Кількість років  
 розрахунки
 Відсоток за період  9%  '= В34 / В35
 кількість періодів  '= В35 * В37
 сучасне значення  $ 2 385 069,31  '= - $ 4 000 000 / (1 + 0,09) ^ 6
 Завдання 5. Розрахунок плати за вексель з використанням функції ПЗ
 сучасне значення  $ 2 385 069,31  '= ПС (В39; В35 * В37 ;; В36)
 Завдання 6. Розрахунок терміну вкладу з використанням функції КПЕР
 Нарахування раз на рік  '= КПЕР (15%; 0; -80; 300000)
 по кварталах  '= КПЕР (15% / 4; 0; -80; 300000) / 4
 Завдання 7. Розрахунок процентної ставки позики
 Процентна ставка кредиту  22%  '= СТАВКА (2 ;; - 4000; 6000)

  Обчислення вихідної суми, виданої за векселем за формулою (1.4) |  Самостійна робота
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати