На головну

 правило торговця |  Рішення |  Чиста приведена вартість |  Рішення |  Рішення |  РОЗДІЛ 4. ОБЛИГАЦИИ |  Рішення |  курс облігації |  Прибутковість облігації з викупом наприкінці строку |  Дюрація по Маколею |

Волатильність ціни. модифікована дюрація

  1.  Б) регульовані ціни.
  2.  Волатильність: значення N
  3.  Питання 6. Нелінійні моделі споживання. Споживацький попит. Еластичність попиту і пропозиції. Попит як функція ціни.
  4.  Г) виробництво цукру і динаміку його ціни.
  5.  Дюрація і показник опуклості портфеля.
  6.  Дюрація по Маколею

У 1939 р Хіксом було встановлено співвідношення

.


Модифікована дюрація або волатильність ціни визначається рівністю

.

нехай P (i) - Ціна облігації при початковій прибутковості i, P(i + ? i) - Ціна облігації при зміні прибутковості на величину ?i .

 Тоді зміна ціни ?P = P (i + ?i) - P(i) Можна приблизно визначити

.

Звідси випливає, що процентна зміна ціни приблизно

.

 Зокрема, при збільшенні прибутковості на 1%, тобто при ? i = 1% отримуємо

,

т. е. модифікована дюрація показує, на скільки відсотків наблизить-кові зменшитися ціна облігації при збільшенні прибутковості на 1%. Рішення |  Рішення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати