На головну

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  Методичні вказівки до вивчення дисципліни |  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. | |  Рішення. |  Рішення. |  Рішення. |

Вересня 2001 р.

  1.  IV). Фотозйомки 13 вересня 1944, отримані під час польоту 464 BG: 4M97.
  2.  IX. П'ЯТА ВЕРЕСНЯ
  3.  В. Куликівська битва 8 вересня 1380г. і її історичне значення
  4.  ЦПК РРФСР був введений в дію з 1 вересня
  5.  Доповідь Вс. Е. Мейєрхольда про систему і прийомах акторської гри [xvii] Інститут історії мистецтв (Ленінград) 23 вересня 1925 р
  6.  Каса за 01 - 11 вересень 20__ року
  7.  Каса за 12 - 20 вересень 20__ року

кількість минулих днів: 255 - 181 = 74 дня

відсотки: 5386,91011 ? 0,2 ? 74/365 = 218,42813 тис. Руб.

борг з відсотками: 5386,91011 + 218,42813 = 5605,33824 тис. Руб.

Правілоторговца передбачає, що сума боргу з нарахованими за весь термін відсотками залишається незмінною до повного погашення боргу. Паралельно йде облік суми часткових платежів з нарахованими на них до кінця терміну відсотками. Останній внесок повинен збалансувати борг і платежі з нарахованими відсотками. Перевага цього методу полягає в тому, що обидві сторони виступають як в ролі кредитора, так і в ролі позичальника, на рівноправних умовах.

Формулу можна записати в такий спосіб:

 R = Kt - Pt = K0(1 + t р / 100) - a aj(1 + tj . p / 100) , (1.6.)

де R - Залишок боргу на кінець терміну;

Kt - Нарощена сума боргу;

Pt - Нарощена сума часткових платежів;

at - Величини часткових платежів;

t - Загальний термін позики;

tj - Інтервал часу від моменту платежу до кінця терміну позики.

3.1.3. Нарощення і дисконтування за обліковими ставками.

Як ми вже відзначали вище, при антисипативному способі нарахування відсотків процентний платіж нараховується фактично на кінцеву величину боргу, т. Е.

It = Kt• t • q / 100, (1.7.)

де буквою q позначена учетнаяпроцентнаяставка, Що відноситься до 1 одиниці часу.

Таким чином,

K0 = Kt - Kt . t .q / 100 = Kt(1 - tq / 100), (1.8.)

и

 . (1.9.)

Множник 1 - tq / 100 називається антисипативному коефіцієнтом дисконтування, А множник - антісіпатівнимкоеффіціентомнаращенія.

Дуже важливо відзначити, що при застосуванні облікової ставки термін позики і величина облікової ставки не можуть бути довільними, так як з формул (1.8.) І (1.9.) Випливає, що повинно виконуватися умова:

100 - tq> 0 (1.10.)

У банківській практиці учетнаяставка використовується при обліку векселів та інших грошових зобов'язань, а також в періоди підвищеної інфляції. Кредити при цьому є звичайно короткостроковими.

вексель - Це письмове боргове зобов'язання строго встановленої законом форми, що видається позичальником кредитору і надає останньому право вимагати від позичальника сплати суми грошей, яка вказана у векселі, в певний термін, зазначений там же. Сума, зазначена у векселі, називається його номінальною вартістю. Кредит, що видається під вексель, визначається антисипативному способом.

На практиці векселі часто використовуються замість грошей, як платіжний засіб. Тоді формула (1.8.) Визначає його поточну (облікову) вартість, якщо t - колічестводней, що залишилися до дати погашення векселя. Вексель має нульову вартість, якщо він прострочений. Рішення. |  Приклад 1.4.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати