На головну

 Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи на ПЕОМ |  ББК 65.050.2я73 |  Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи |  Методологія фінансово-економічних розрахунків |  Нарощення за простими відсоткам |  Рішення. |  Практика нарахування простих відсотків |  Рішення. |  Прості змінні ставки |  Дисконтування та облік за простими ставками |

Нарощення по складних відсотках з постійною ставкою

  1.  Б.3.2.2.6 Вітрова навантаження несиметричних веж або веж зі складним допоміжним обладнанням
  2.  ВАХ при інжекції і постійної дисоціації (з реальної рекомбинацией).
  3.  ВАХ при постійній дисоціації з реальною рекомбинацией.
  4.  Імовірність невдачі дорівнює 99 відсоткам
  5.  Імовірність відхилення відносної частоти від постійної ймовірності в незалежних випробуваннях. Генеральна сукупність і вибірка. Сутність вибіркового методу
  6.  Вплив постійної сили на вільні коливання точки
  7.  Питання 24. Договір постійної ренти.

Нехай початкова сума боргу дорівнює Р, тоді через один рік сума боргу з приєднаними відсотками складе Р (1 + i), через 2 роки P (1 + i) (1 + i) = P (1 + i)2, через проків - P (1 + i)n. Таким чином, отримуємо формулу нарощення для складних відсотків:

S = Р (1 + i) n, (11)

де S - Нарощена сума,

i - річна ставка складних відсотків,

п - термін позики,

(1+ i) n - Множник нарощення.

На практиці зазвичай використовують дискретні відсотки (проценти, що нараховуються за однакові інтервали часу: рік, півріччя, квартал).

Приклад 6.У кредитному договорі на суму 1 000 000 руб. і терміном на 4 роки зафіксована ставка складних відсотків, що дорівнює 20% річних. Визначити нарощену суму.

відомо:

Р = 1 000 000 руб.,

n = 4 роки ,

i = 0,20 або 20%.

знайти

S = ? Рішення.

1-й варіант.Обчислення за формулами за допомогою підручних обчислювальних засобів. Використовуємо формулу (11):

S = Р (1 + i) n =1 000 000 * (1 + 0,2)4 = 2 073 600 руб.

2-й варіант.Для виконання розрахунків за формулами скористаємося функцією РІВЕНЬ (знаходиться в категорії Математичні). Ця функція повертає результат піднесення до степеня, рис.9.

а)

б)

Рис.9. Результати розрахунку нарощеної суми S (рис. А) і вид діалогового вікна РІВЕНЬ з введеними даними (рис. Б). У осередок H3 введена формула = B2 * РІВЕНЬ ((1 + B4); B3)

3-й варіант.Для виконання розрахунків за формулами скористаємося функцією БС (знаходиться в категорії Фінансові). Ця функція повертає результат піднесення до степеня, рис.10.

Синтаксис функції БС (ставка; кпер; плт; пс; тип). Її аргументами є:

ставка - процентна ставка за період;

кпер - загальне число періодів платежів по ануїтету;

плт - виплата, вироблена в кожен період, її значення незмінно протягом усього періоду виплат. Зазвичай плт складається з основного платежу та платежу по відсотках, але не включає інших податків і зборів. Якщо аргумент опущений, має бути вказано значення аргументу пс.

пс - приведена до теперішнього моменту вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів. Якщо аргумент пс опущений, то він вважається рівним 0. У цьому випадку має бути вказано значення аргументу плт.

тип - число 0 або 1, що означає, коли повинна проводитися виплата (0 - в кінці періоду 1 - на початку періоду) Якщо аргумент «тип» опущений, то він вважається рівним 0.

а)


б)

Мал. 10. Результати розрахунку нарощеної суми S по функції БС (рис. А) і вид діалогового вікна БС з введеними даними (рис. Б). У осередок H12 введена формула = БС (B13; B12; 0; -B11; 1)

  Рішення. |  Нарощення по складних відсотках при зміні ставки в часі
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати