На головну

 Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи на ПЕОМ |  ББК 65.050.2я73 |  Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи |  Методологія фінансово-економічних розрахунків |  Нарощення за простими відсоткам |  Прості змінні ставки |  Дисконтування та облік за простими ставками |  Рішення. |  Нарощення по складних відсотках з постійною ставкою |  Нарощення по складних відсотках при зміні ставки в часі |

Практика нарахування простих відсотків

  1.  I РОЗДІЛ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  2.  Nbsp; Розрахунок теперішньої вартості р - термінової ренти з нарахуванням відсотків в кінці року за ставкою складних відсотків, яка дорівнює
  3.  Амортизація і способи її нарахування
  4.  Амортизація основних фондів. Методи нарахування амортизації: порівняльна характеристика (переваги і недоліки), механізм застосування.
  5.  Амортизація, її роль в оновленні основного капіталу. Методи нарахування сум амортизаційних відрахувань
  6.  Аудит нарахування зносу
  7.  База для нарахування страхових внесків

Ставка відсотків зазвичай встановлюється в розрахунку за рік. При тривалості позички менше року, коли необхідно з'ясувати, яка частина відсотка сплачується кредитору, термін позики п виражається у вигляді дробу:

n = t / K , (4)

де п - термін позики (виміряний в частках року),

К - число днів в році (тимчасова база),

t - термін операції (термін користування позикою) в днях.

Залежно від того, яка кількість днів в році береться за базу, розрізняють два види відсотків:

- звичайний відсоток (комерційний), коли в році приймається 360 днів, тобто 12 місяців по 30 днів;

- точний відсоток отримують, коли за базу беруть дійсне число днів в році: 365 або 366.

Залежно від числа днів користування позикою розрізняють два способи нарахування відсотків:

- точний спосіб - обчислюється фактичне число днів між двома датами;

-наближений спосіб - тривалість позички визначається числом місяців і днів позички, коли всі місяці містять по 30 днів.

Слід пам'ятати, що в обох випадках дата видачі та дата погашення боргу вважається за один день.

З огляду на це, на практиці можуть застосовуватися три варіанти розрахунку відсотків:

а) точні відсотки з точним числом днів позички (англійська практика);

б) звичайні відсотки з точним числом днів позички (французька практика);

в) звичайні відсотки з наближеним числом днів позики (німецька практика).

Зауваження. Варіант розрахунку з точними процентами та наближеним виміром часу позики не застосовується.

Приклад 2.Позика, розміром 100 000 руб., Видана на термін з 21 січня 2009 р до 3 березня 2009 р при ставці простих відсотків, що дорівнює 15% річних. знайти:

1) точні відсотки з точним числом днів позички;

2) звичайні відсотки з точним числом днів позички;

3) звичайні відсотки з наближеним числом днів позики.

відомі:

Р = 100 000 руб.,

tнач = 21 січня 2009 року,

tкон = 03 березня 2009 року,

i = 0,15 або 15%.

знайти

I1 = ?, I2 = ?,I3 = ? Рішення. |  Рішення.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати