На головну

 Цінні папери з виплатою відсотків в момент погашення |  Аналіз прибутковості довгострокових сертифікатів |  Оцінка вартості довгострокових сертифікатів |  Автоматизація аналізу довгострокових сертифікатів |  приклад 2.15 |  приклад 2.16 |  приклад 2.17 |  Глава 3. Короткострокові та комерційні цінні папери |  Нарощення за простими відсоткам |  Банківський або комерційний облік |

Прибутковість короткострокового зобов'язання - Y

 1.  II. Зобов'язання, що виникають з договорів
 2.  V. ОБОВ'ЯЗКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ реставрації зубів
 3.  аліментні зобов'язання
 4.  Аліментні зобов'язання інших членів сім'ї
 5.  Аліментні зобов'язання батьків і дітей
 6.  Аліментні зобов'язання батьків по утриманню своїх неповнолітніх дітей.
 7.  Аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя

Як правило, розрахунок прибутковості короткострокових облігацій здійснюється за формулою простих відсотків у вигляді річної ставки Y. У цьому випадку, формула для визначення прибутковості короткострокового зобов'язання може мати наступний вигляд:

 , (3.16)

де t - Число днів до погашення; Р - ціна покупки; N - номінал; К - курсова вартість; В = {360, 365 або 366} - використовувана тимчасова база (360 для звичайних відсотків; 365 або 366 для точних відсотків).

приклад 3.1

Короткострокове зобов'язання з терміном погашення 90 днів було придбано за ціною 98,22 від номіналу. Визначити прибутковість операції для інвестора:

а) з використанням звичайних відсотків

 , Або 7,2%

б) з використанням точних відсотків

 , Або 7,22%.

У зарубіжній практиці розраховується за формулою (3.16) показник Y також часто називають еквівалентним купонним доходом. Як випливає з назви, цей показник є річну купонну ставку по довгостроковій облігації, відповідну прибутковості короткострокового зобов'язання.

Прибутковість короткострокового зобов'язання до погашення Y можна також розглядати як ціни позики для його емітента. Таким чином, вартість позикових коштів для державної скарбниці в прикладі 3.1 складе 7,22% (7,2%).

Як уже зазначалося, для державних короткострокових зобов'язань можуть бути передбачені різні податкові пільги.

Це надзвичайно важлива обставина враховує формула прибутковості ГКО до погашення, що розраховується за офіційною методикою ЦБР:

 , (3.17)

де P - середньозважена ціна аукціону (або ціна закриття, тобто остання ціна угоди на торгах); Т - умовна ставка податку.

Обчислена за методикою ЦБР прибутковість до погашення зобов'язання з попереднього прикладу складе:

0,722 ? 1 / (1 - 0,35) = 0,096 або 9,6%.

Включення з травня 1993 роки податкових пільг в розрахунок прибутковості ГКО грало роль своєрідної реклами і було покликане привернути увагу інвесторів до молодого і незміцнілий на той момент ринку облігацій. В даний час цей показник у значній мірі втратив своє значення і представляє цінність лише як економічний індикатор, що характеризує взаємозв'язок між станом ринку державних цінних паперів і процентними ставками по міжбанківських кредитах (МБК).

Слід зазначити, що розраховуються за формулами (3.16 - 3.17) показники мають, принаймні, два недоліки:

  • не можуть бути використані для порівняння ефективності проведення короткострокових операцій з іншими видами інвестицій, у т.ч. - Довгостроковими;
  • не враховують можливість неодноразового реінвестування отриманих доходів в перебігу року, що виникає при проведенні операцій з деякими видами короткострокових зобов'язань (наприклад - 3-х або 6 місячними ДКО і ін.).

Для подолання зазначених обмежень використовують більш універсальний показник - ефективна прибутковість. Еквівалентність процентних ставок r і d |  Ефективна прибутковість короткострокового зобов'язання - YTM
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати