На головну

 Дисконтування являє собою процес знаходження величини на заданий момент часу по її відомому або ймовірному значенню в майбутньому. |  Оцінка потоків платежів |  приклад 1.2 |  приклад 1.3 |  приклад 1.4 |  приклад 1.5 |  приклад 1.6 |  приклад 1.8 |  приклад 1.9 |  приклад 1.10 |

Обчислення суми платежу, процентної ставки і числа періодів

  1.  E. підрахунку суми балів, визначення індексу ПМА за формулою.
  2.  Exercise 3. Знайдіть корінь в наступних словах, переведіть їх на російську мову, беручи до уваги, що приставки un-, ir-, in- надають словами від'ємне значення.
  3.  I Дійсні числа
  4.  II. Логіка і числення предикатів
  5.  II. Правило віднімаючи-я суми з числа.
  6.  II. Помноживши-е багатозначний. числа на ступінь числа 10.
  7.  V. Інтегральне числення

Величину періодичного платежу CF і числа періодів проведення операції n для звичайного ануїтету можна визначити як із співвідношення (1.9), так і (1.11).

Якщо відома майбутня вартість FV, При заданих n и r величина платежу може бути знайдена з (1.11):

 . (1.15)

При цьому вираз в квадратних дужках часто називають коефіцієнтом погашення або накопичення (sinking fund factor).

Відповідно якщо невідомою величиною є n, Вона визначається за формулою:

 . (1.16) У випадку, якщо відома поточна вартість ануїтету PV, Формули для визначення CF и n приймуть такий вигляд:

. (1.17)

 . (1.18) Вираз у квадратних дужках в (1.17) називають коефіцієнтом відновлення або відшкодування капіталу (capital recovery factor).

Обчислення відсоткової ставки для грошових потоків у вигляді серії платежів представляє певні складності. Використовувані при цьому ітераційні методи забезпечують отримання лише наближеної оцінки і не розглядаються в цій роботі. Як буде показано в подальшому, сучасні табличні процесори дозволяють без особливих труднощів визначати цей найважливіший параметр будь-якої фінансової операції. Автоматизація обчислення характеристик ануїтетів

Групу функцій EXCEL, призначену для автоматизації розрахунків характеристик ануїтетів, складають вже добре відомі вам функції БЗ (), КПЕР (), НОРМА (), ПЗ () (Див. Табл. 1.1), до яких додається функція визначення періодичного платежу - ППЛАТ ().

Функція ППЛАТ (ставка; кпер; нз; [БС]; [тип])

Ця функція застосовується в тому випадку, якщо необхідно визначити величину періодичного платежу - CF.

Припустимо, що в прикладі 1.11 потрібно визначити розмір періодичного платежу при заданої майбутньої величиною фонду в 46410.

= ППЛАТ (0,1; 4; 0; 46410) (Результат: -10000,00).

Для банку, в якому розміщений даний депозит, періодичні платежі означають приплив коштів, а кінцева сума за депозитом - витрата:

= ППЛАТ (0,1; 4; 0; -46410) (Результат: 10000,00).

Зверніть особливу увагу на значення параметра "Нз" (PV). Умовами даної операції наявність первісної суми на депозиті в момент часу t = 0 не передбачено, тому значення параметра "Нз" дорівнює нулю. Змінимо умови прикладу 1.10 наступним чином. приклад 1.12 |  приклад 1.13
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати