загрузка...
загрузка...
На головну

 Еквівалентність ставок нарощення і дисконту. |  Поняття потоку платежів. |  Еквівалентність датованих сум. |  Еквівалентне значення потоку платежів. |  Безперервні потоки платежів. |  Рівняння еквівалентності. |  Класифікація рент. Основні параметри ренти. |  Розрахунок нарощеної вартості ренти. |  Сучасна вартість ренти. |  Коефіцієнти нарощення і дисконтування ренти. |

Чистий сучасна вартість проекту.

  1.  VII. Змінний капітал і додаткова вартість в обох підрозділах
  2.  VII. Сучасна дидактика стверджує, що ланками (етапами) процесу навчання є наступні :.
  3.  XII. Порівняльна вартість альтернативних форм міжнародного фінансування фірми
  4.  Архаїчні АБО Ж СУЧАСНА АНТРОПОЛОГИЯ?
  5.  Б 28 В 2 Сучасна концепція управління проектом
  6.  Базисна вартість будівництва і вартість будівництва в поточних цінах
  7.  Квиток №32. Коефіцієнти фінансової оцінки проекту.

під чистої сучасної вартістю проекту (Net Present Value, NPV розуміється сучасна (поточна) вартість усього пов'язаного з проектом потоку платежів, тобто різницю між планованими майбутніми доходами  і інвестиційними витратами  , Дисконтованими (наведеними) до моменту початку реалізації проекту. Таким чином, цей показник відповідає на питання: скільки коштує (зараз, в даний момент часу) аналізований інвестиційний проект?

Важливим тут є вибір рівня процентної ставки для дисконтування (мається на увазі математичне дисконтування за складною ставкою нарощення). Цю процентну ставку прийнято називати ставкою приведення. Її вибір здійснюється на основі загального аналізу економічної ситуації, тенденцій та прогнозів на майбутнє. Зазвичай при цьому орієнтуються на середній діючий рівень прибутковості капіталовкладень тобто на значення ставок нарощення у відповідних галузях економіки (прибутковість цінних паперів і банківських депозитів, прибутковість виробництва тієї чи іншої продукції). Очевидно, що оценкачістой сучасної вартості проекту буде різною в залежності від обраного значення ставки приведення.

Для прийнятої моделі інвестиційного проекту з дискретним потоком річних платежейчістая сучасна вартість проекту N визначається формулою

,

де  - Члени потоку платежів,  - Ставка приведення.

У цій загальній сумі всіх наведених доходів і витрат окремо виділені суми платежів, що відповідають доходам і витратам, оскільки ці суми будуть необхідні далі для знаходження інших параметрів інвестиційного проекту. При цьому негативні значення платежів, відповідних витрат, беруться по модулю.

У загальному випадку, чим більше чиста сучасна вартість проекту, тим він привабливіший для інвестора. Очевидно, що при аналізі проекту він повинен бути відкинутий, якщо знайдена в результаті розрахунку величина  виявляється негативною або близькою до нуля (для прийнятого рівня ставки приведення). Однак розрахована величина чистої теперішньої вартості проекту буде інший при іншому значенні ставки приведення. Тут, як і в більшості випадків реального фінансового аналізу, облік всього різноманіття можливостей і варіантів - справа досвіду, інтуїції і професійної компетентності фінансиста. На прикладі цього питання можна помітити, що опис усього різноманіття фінансових процесів в реальній економіці не зводиться, звичайно, тільки до законів і формул фінансової математики.

Відзначимо, що чистий сучасна вартість проекту - це абсолютний показник, він виражається в грошових одиницях і тому залежить від загального обсягу платежів, у зв'язку з чим його незручно використовувати для порівняння ефективності інвестиційних проектів різного масштабу.

  Показники інвестиційного проекту. |  Внутрішня норма прибутковості.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати