На головну

 Наукового та навчально-методичної ради ВГНА |  Процентні гроші. |  Прості відсотки. |  Складні відсотки. |  Порівняння ефективності різних схем нарощення. Ефективна річна процентна ставка. |  Безперервне нарахування складних відсотків. |  Середні процентні ставки. |  Конверсія валюти та нарощення відсотків. |  Ідея дисконтування. |  Математичне дисконтування. |

Фінансові операції.

  1.  I. Фінансові ресурси.
  2.  Активні операції. Інвестиційна діяльність комерційних банків.
  3.  Арифметичні операції.
  4.  Банки і фінансові установи
  5.  У МСФЗ дисконтування може вплинути на балансову вартість будь-якого елементу обліку і тим самим змінити фінансові результати компанії.
  6.  В. Чистий оборотний капітал і поточні фінансові потреби організації
  7.  Внутрішні фінансові ресурси підприємства.

Завданням фінансової математики є дослідження і кількісний опис взаємин між суб'єктами фінансового ринку. На цьому ринку обертається специфічний товар - гроші (грошові кошти) В різних формах - готівки, безготівкових (в тому числі електронних), які продаються і купуються шляхом здійснення платежів. Як і на будь-якому ринку, тут реалізується баланс попиту і пропозиції на основі балансу інтересів учасників фінансового ринку.

Взаємини цих учасників виступають в формі фінансових операцій. Приклади таких операцій: отримання кредиту (позики) і його погашення; накопичення вкладу в банку; інвестиційна діяльність; операції з фінансовими інструментами (векселями, облігаціями, акціями та іншими цінними паперами); операції з обслуговування та реструктуризації боргових зобов'язань і т.д. Найпростіші фінансові операції складаються як мінімум з двох платежів, розділених деяким проміжком часу, більш складні - з багатьох платежів, розподілених на деякому інтервалі часу (їх сукупність зветься потоку платежів, Окремим випадком якого є фінансова рента).

Важливою умовою будь-якої фінансової операції (і в той же час загальним методологічним принципом фінансової математики) є принцип фінансової еквівалентності, Заснований на встановленні еквівалентності грошових сум, що відносяться до різних моментів часу. На цьому принципі, зокрема, засновані поняття еквівалентності процентних ставок і еквівалентності потоків платежів. У практиці фінансових розрахунків цей принцип виступає у вигляді еквівалентності взаємних фінансових зобов'язань учасників фінансового ринку (в старій російській фінансовій літературі він образно формулювався, як принцип «безневинність»). Використання цього принципу дозволяє вирішувати багато виникаючі в області фінансових взаємин проблеми (наприклад, заміна одного платежу еквівалентним йому іншим платежем, консолідація платежів, реструктурування боргових зобов'язань і т.д.).

Слід підкреслити, що на принципі фінансової еквівалентності по суті засновані всі закономірності (і відповідні їм формули) фінансової математики, тобто він носить характер аксіоми. Якщо цей принцип на практиці з якої-небудь причини виявляється порушеним, то в цьому випадку відповідні розрахунки і висновки фінансової математики стають некоректними.

  Конспект лекцій |  Фактор часу і його роль.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати