загрузка...
загрузка...
На головну

Друга визначна границя має вигляд | Графік функції двох змінних являє собою | Знайти значення функції в точці максимуму | Знайти всі інтервали, на яких зростає функція . | Частинна похідна в точці (0;1) від функції дорівнює... | Невизначений інтеграл має вигляд | Чому дорівнює площа фігури на малюнку? | Який геометричний зміст має визначений інтеграл від функції | Яке з тверджень вірне для будь-якої безперервної функції f(x) та точок a, b, c таких, що a<b<c | Не проводячи обчислень, вкажіть інтеграл, який дорівнює нулю. |

Який з диференціальних виразів є повним диференціалом?

  1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Тотожні перетворення трансцендентних виразів. Методи розв'язування трансцендентних рівнянь, нерівностей та їх систем
  2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. Методи розв'язування алгебраїчних рівнянь, нерівностей та їх систем
  3. Інтегрування диференціальних біномів
  4. Способи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків, які допускають пониження порядку
  5. Способи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, які мають сталі коефіцієнти
  6. Тема: Степенева функція. Тотожні перетворення ірраціональних виразів. Ірраціональні рівняння та нерівності.
  7. Формула Стокса, наслідки. Загальна формула Стокса для диференціальних форм.

1) (x+3y2)dx+(x2+y2)dy

2) cosx*cosydx-siny(sinx+4cosy)dy

3) ysinxdx+xsinydy

4) x2lnydx+x3y-1dy

5) arcosydx+arcosxdy

156. Яка з функцій є первісною для диференціального виразу (x2+y2)dx+2xydy ?

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

Яке з рівнянь не є диференціальним? ( у функція від x).

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

Скільки частинних рішень має рівняння ?

1) 1;

2) 2;

3) 7;

4) 51;

5) нескінченну множину.Порядком диференціального рівняння називається | Скільки загальних рішень має диференціальне рівняння ?
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати