Головна

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 1 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 2 страница | | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 7 страница |

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 5 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Г) приборларды бекiту үшiн, струбцина дайындау үшiн өлшемдерiн алу

Д) приборларды дұрыс бекiту үшiн конструкция бетiн дайындау

253. Металл конструкцияның, оған тән дефектiсi, оны куәлiктендiру кезiнде . . . . . . . . . болуы мүмкiн

А) нақты өлшемнiң жобалық өлшемiнен айырмашылығы

Б) металдың барлық бетiнде әлсiз тотығу

В) металдың барлық бетiнде бiркелкi емес тотығу

Г) металл бетiнде май дақтарының

Д) лакты-бояу жабынының болмауы

254. Металл конструкцияның, оған тән дефектiсi, оны куәлiктендiру кезiнде . . . . . . . . . болуы мүмкiн

а) сапасыз дәнекерлеу

б) металдың барлық бетiнде әлсiз тотығу

в) металдың барлық бетiнде бiркелкi емес тотығу

г) металл бетiнде май дақтарының

д) лакты-бояу жабынының болмауы

255. Металл конструкцияның оған тән дефектiсi, оны куәлiктендiру кезiнде . . . . . . . . . болуы мүмкiн

А) дәнекерлеу тiгiсiнiң өлшемi жоба талаптарына сәйкес келмеуi

Б) металдың барлық бетiнде әлсiз тотығу

В) металдың барлық бетiнде бiркелкi емес және әлсiз тотығу тотығу

Г) металл бетiнде май дақтарының

Д) лакты-бояу жабынының болмауы

256. Құрамалы темiр бетон және монолиттi конструкциялардың дефектiсi мынадан болуы мүмкiн

А) төменгi сапалы шикiзат материалдарын қолдану

Б) дайындаудың технологиялық процесiн дұрыс енгiзуi

В) конструкциялық дұрыс шешiмдер

Г) сапалы қалып және опалубка

Д) арматураларды дұрыс орналастыру

257. Құрамалы темiр бетон және монолиттi конструкциялардың дефектiсi мынадай болуы мүмкiн

А) дайындаудың технологиялық процесiн дұрыс енгiзбеу

Б) сапалы шикiзат материалын қолдану

В) конструкциялық дұрыс шешiмдер

Г) сапалы қалып және опалубка

Д) арматураларды дұрыс орналастыру

258. Құрамалы темiр бетон және монолиттi конструкциялардың дефектiсi мынадан болуы мүмкiн

А) дұрыс емес конструкциялық шешiмдер

Б) сапалы шикiзат материалын қолдану

В) жоғары сапалы шикiзат материалын қолдану

Г) сапалы қалып және опалубка

Д) арматураларды дұрыс орналастыру

259. Темiр бетонды конструкцияларды жабық дефектiлер болу мүмкiн, олар мына себепке байланысты

А) арматураларды дұрыс орналастырмау

Б) арматура бiрiгулерiн дұрыс дәнекерлеу

В) ласталмаған арматураны қолдану

Г) май жұқпаған арматураны қолдану

Д) тотықсыз арматураны қолдану

260. Темiрбетонды конструкцияларда жабық дефектiлер болу мүмкiн, олар мына себепке байланысты

А) арматура бiрiгулерiн сапасыз дәнекерлеу

Б) арматураларды дұрыс орналастыру

В) ласталмаған арматураны қолдану

Г) май жұқпаған арматураны қолдану

Д) тотықсыз арматураны қолдану

261. Темiрбетонды конструкцияларда жабық дефектiлер болу мүмкiн, олар мына себепке байланысты

А) ласталған арматураны қолдану

Б) арматура бiрiгулерiн дұрыс орналастыру

В) арматураны дұрыс орналастыру

Г) май жұқпаған арматураны қолдану

Д) тотықсыз арматураны қолдану

262. Темiрбетонды конструкцияларды жабық дефектiлер болу мүмкiн, олар мына себепке байланысты

А) май жұқпаған арматураны қолдану

Б) арматура бiрiгулерiн дұрыс орналастыру

В) арматураны дұрыс орналастыру

Г) май жұқпаған арматураны қолдану

Д) тотықсыз арматураны қолдану

263. Темiр бетонды конструкцияларды жабық дефектiлер болу мүмкiн, олар мына себепке байланысты

А) тоттанған арматураны қолдану

Б) арматура бiрiгулерiн дұрыс орналастыру

В) арматураны дұрыс орналастыру

Г) май жұқпаған арматураны қолдану

Д) арматураны дұрыс орналастыру

264. Қалып пен опалубканы жиi майлау есебiнен, бетонның майлануы қандай зиян әкеледi ?

А) оның берiктiгiн кемiтедi

Б) оның берiктiгiн ұлғайтады

В) бетон бетiне жағымды эстетикалық түр бередi

Г) деформациялық қасиеттерiн ұлғайтады

Д) пайдалану сенiмдiлiгiн жоғарлатады

265. Бетонда ойықтар мен iсiну қандай қосылыстар есебiнен байқалады ?

А) оның құрамында саз және лай түйiрлерi бар болған кезде

Б) құмның жоғарғы iрiлiк модулiн қолданған кезде

В) әк тастың iрi толтырғыштарын қолданған кезде

Г) граниттiң iрi толтырғыштарын қолданған кезде

Д) құмның төменгi iрiлiк модулiн қолданан кезде

266. Конструкцияларды және ғимараттарды динамикалық жүктеулермен сынау оның тапсырмаларының бiрi болып табылады

А) динамикалық коэффициенттi және ерiксiз тербелiс формалары, жиiлiк, тербелiс амплитуданың негiзін анықтау

Б) тек тербелiс амплитудасын, тек ерiксiз тербелiс формаларын, арматура мен бетонның негiзгi мiнездемелерiн анықтау

В) тек ерiксiз тербелiс формаларын анықтау

Г) тек тербелiс жиiлiгiн анықтау

Д) арматура мен бетонның негiзгi мiнездемелерiн анықтау

267. Конструкцияларды және ғимараттарды динамикалық жүктеулермен сынау оның тапсырмаларының бiрi болып табылады

А) динамикалық жүктемелердiң конструкцияның берiктiгiне, қаттылығына және сызаттөзiмдiлiгiне әсерi

Б) динамикалық жүктемелердiң тек конструкцияның берiктiгiне әсерi, сондықтан ол сызаттөзiмдiлiк пен қаттылыққа әсер етпейдi

В) динамикалық жүктемелердiң тек конструкция қаттылығына әсерлi, сондықтан ол берiктiк пен сызаттөзiмдiлiкке әсер етпейдi

Г) динамикалық жүктемелердiң тек конструкцияның сызаттөзiмдiлiгiне әсерлi, сондықтан ол берiктiк пен сызаттөзiмдiлiкке әсер етпейдi

Д) арматура мен бетонның негiзгi мiнездемелерiн анықтау

268. Конструкцияларды және ғимараттарды динамикалық жүктеулермен сынау оның тапсырмаларының бiрi болып табылады

А) динамикалық жүктемелердiң ғимараттардың қалыпты пайдалану шарттары әсерiн және технологиялық процестiң жүруiн анықтау

Б) бетонның арматура жолындағы аймағында тәртiбiнiң негiзгi сипаттамаларын анықтау

В) бетонның структурасын анықтау

Г) арматураның бетонмен өзара әсерлесуiнiң негiзгi сипаттамаларын анықтау

Д) тапсырма детальдары жағдайына динамикалық жүктемелердiң әсерiн анықтау

269. Конструкцияларды және ғимараттарды динамикалық жүктеулермен сынау оның тапсырмаларының бiрi болып табылады

А) адам ағзасына конструкция дiрiлiнiң керi физиологиялық әсерi

Б) бетонның арматура жолындағы аймағында тәртiбiнiң негiзгi сипаттамаларын анықтау

В) бетонның структурасын анықтау

Г) арматураның бетонмен өзара әсерлесуiнiң негiзгi сипаттамаларын анықтау

Д) тапсырма детальдары жағдайына динамикалық жүктемелердiң әсерiн анықтау

270. Пайдалану процесiнде қандай бұйымдар динамикалық жүктемелер түрiнiң бiрiне ұшырайды - соққылы.

А) темiр бетонды қада (сваи)

Б) ригельдер

В) жабын плиталар

Г) балкон және лоджия қоршаулары

Д) қабырға панельдерi

271. Тербелiс процестерiн тiркеу үшiн қандай прибор қолданылады ?

А) виброграф

Б) амперметр

В) вольтметр

Г) тензометр

Д) Максимовтың иiлу өлшегiшi

272. Толықтырғыштар битумның... қасиеттерін жақсартады

А) механикалық

Б) химиялық

В) физикалық

Г) биотөзімділік

Д) температураға тұрақтылық

273. Механикалық өлшемдi өлшейтiн түзушiнi электр өлшемiне ауыстыратын қондырғыны... деп атайды

А) датчик

Б) амперметр

В) вольтметр

Г) тензометр

Д) Максимовтың иiлу өлшегiшi

274. Тербелiс жылдамдығын жазу және өлшеу үшiн арналған приборда, зерттелетiн объект бiркелкi емес жылдамдықпен қозғалатын жағдайда өлшеу приборын . . . . . . . . . деп атайды ?

А) акселерометр

Б) амперметр

В) вольтметр

Г) тензометр

Д) Максимовтың иiлу өлшегiшi

275. Сынау процесiнде иiлушi эламенттердiң жүктемелеу схемасы мынаған байланысты:

А) олардың конструкциясының және жүктеме астында пайдалану шарттарына

Б) элементтiң жоғарғы бетiнiң сапасына

В) конструкцияларды пайдалану жүктемелерiнiң орналасуын ескерусiз

Г) пайдалану жүктемелерiнiң орналасуын олардың конструкцияларын ескерусiз

Д) сынауды жүргiзушi оператор ойы

276. Материалдың деформациялылығы...деп атайды

А) сыртқы жүктемелер әсерiнен өз формасын және өлшемiн өзгерту қабiлетiн

Б) жарық әсерiнен өз формасын және өлшемiн өзгерту қабiлетiн

В) гамма - сәулелену әсерiнен өз формасын және өлшемiн өзгерту қабiлетiн

Г) бетта- сәулелену әсерiнен өз формасын және өлшемiн өзгерту қабiлетiн

Д) сырқы жүктемелер әсерiнен өз формасын және өлшемiн өзгертпейтiн қабiлетi

277. Тұрақты жүктеме кезiнде бетон қасиетiнiң дефорациялану уақытын . . . . . . . .деп атайды

А) ағымдық

Б) тұту

В) iсiну

Г) қатаю

Д) жұмсару

278. Бетонның ағымдылық деформациясы қандай формасы үлгiлермен зерттеледi ?

А) призма

Б) куб

В) сегiз қырлы

Г) цилиндр

Д) шар формалы

279. Сынаушы жүктемеге ағаштан орындалған сынақ стендiнiң тiрегi қолданылуы мүмкiн бе ?

А) иә, мүмкiн

Б) жоқ, мүмкін емес

В) тек металдан

Г) тек кiрпiштен

Д) тек бетоннан

280. Неге байланысты сынау стендтерiнiң тiрегi ретiнде кiрпiш немесе бетон қадалар, металл балкалар немесе козлы ағаш балкалар және шпалды торлар қолданылуы мүмкiн?

А) конструкция өлшемi және түрiне

Б) тек конструкция түрiне

В) тек конструкция өлшемiне

Г) конструкцияның эстетикалық түрiне

Д) конструкция дайындалған материалға

281. Қабырғалы панельдердi сынау қандай жүктемелермен жүргiзедi ?

А) тiк және көлденең жүктемелермен

Б) тек тiк жүктемелермен

В) тек көлденең жүктемелермен

Г) тiк жүктемелермен 30° бұрышта

Д) тiк жүктемелермен 45° бұрышта

282. Қабырғалық панельдердi сынау кезiнде көлденең және тiк күштердi туындату . . . . .iске асырылады

А) домкратпен

Б) лебедкамен

В) даналы жүктемелермен

Г) даналы жүктемелермен

Д) даналы жүктемелермен

283. Сыналатын конструкция астына қолданушы сатыларды қандай мақсатпен қондырылады ?

А) конструкцияның қирау нәтижесiнде болған жүктемелердi өзiне қабылдау үшiн

Б) сынау процесiнде конструкцияның жай күйiн бақылау үшiн

В) конструкцияларға приборды ыңғайлы қондыру үшiн

Г) сынақты жүргiзетiн жұмысшылардың денсауы үшiн

Д) қолданушы сатыларды жабдықтау мiндеттi емес

284. Сынау процесiнде техникалық қауiпсiздiк бойынша қандай шаралар қарастырылған

А) сынақ аумағын қорғандау және бөгде кiсiлердi жiбермеу

Б) сынақ аумағын қорғандау жеткiлiктi

В) сынақ аумағын қорғандау мiндеттi емес, бiрақ бөгде кiсiлердi жiбермеу бастысы

Г) сынақ кезiнде техника қауiпсiздiгi бойынша шараларды қарастыру мiндеттi емес

Д) сынақшылар каска кисе жеткiлiктi

285. Сыналатын темiрбетон конструкцияларында приборларды орналастыру сұлбасын жасаған кезде бiрiншi кезекте орын алады:

А) деформациясы өлшенетiн конструктивтi элементтердiң қимасын белгiлеу

Б) арматураны омкерлеу аумағаның ұзындығын анықтау

В) темiр бетонды конструкциядағы жұмысшы арматураның орналасуын бормен сызып көрсету

Г) арматураның қорғау қабаты қалыңдығын анықтау

Д) бетон берiктiгiн күйремейтiн әдiспен анықтау

286. Сыналатын конструкцияда деформацияны фиксациялайтын приборды қайда орнату қажеттi ?

А) деформацияның көбiрек сипатталуы болып табылатын қималарда және нүктелерде

Б) тек иiлушi элементтi сығу аумағында

В) тек иiлушi элементтi керу аумағында

Г) иiлушi элементтiң бейтарап, арматураны омкерлеу аумағының ұзындығы бойынша

Д) арматураны омкерлеу аумағының ұзындығы бойынша

287. Сыналатын конструкциялардың иiлуiн өлшейдi

А) аралықтың ортасында (конструкцияны екi тiреуде) немесе консольдың соңында

Б) тiреуде 1/3 қашықтықты (конструкцияны екi тiреуде) немесе консольдың соңында 1/3 қашықтықта

В) тiреуде 1/4 қашықтықты (конструкцияны екi тiреуде) немесе консольдың соңында 1/4 қашықтықта

Г) тiреуде 1/5 қашықтықты (конструкцияны екi тiреуде) немесе консольдың соңында 1/5 қашықтықта

Д) тiреуде 1/6 қашықтықты (конструкцияны екi тiреуде) немесе консольдың соңында 1/6 қашықтықта

288. Конструкцияны сынау процесiнде тiреу отыруының әсерiн болдырмау үшiн...қондырылады

А) үш иілу өлшегіш (прогибомер)

Б) төрт иілу өлшегіш ( прогибомер)

В) бес иілу өлшегіш (прогибомер)

Г) екі иілу өлшегіш (прогибомер)

Д) алты иілу өлшегіш (прогибомер)

289. Сыналатын конструкцияларда қондырылатын приборлар саны ... байланысты

А) талап етілген өлшеу нәтижесінің дәл дәрежесiне және қойылған тапсырманың сипатына

Б) тек талап етiлген өлшеудiң дәл дәрежесiне

В) тек сынаққа қойылған тапсырманың сипатына

Г) сынақты жүргiзетiн оператордың тiлегiне

Д) приборлардың түзу дәрежесiне

290. Сыналатын конструкцияларға көп санды приборларды қондыру қандай жағдайда жүргiзiледi?

А) ғылыми мақсатта

Б) қатардағы сынақтар үшiн, мысалы темiр бетон бұйымдары заводының шығу бақылау

В) ғылыми мақсатта және қатардағы сынақтар үшiн қондырылатын приборлар саны бiрдей

Г) ғылыми мақсаттағы сынақтар үшiн 7, ал қатардағы сынақтар үшiн 8 прибор қондырылады

Д) ғылыми мақсаттағы сынақтар үшiн 8, ал қатардағы сынақтар үшiн 9 прибор қондырылады

291. Сынау жүктемесiнiң ұзақ әсер етуi . . . . . . . . . . . байланысты:

А) конструкция дайындалған материалға

Б) сынақты жүргiзетiн оператор тiлегiне

В) конструкцияға қондырылған приборлар санына

Г) сынау сәтiндегi қоршаған орта температурасына

Д) сынау сәтiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығына

292. Сынау жүктемесiнiң ұзақ әсер етуi . . . . . . . . . . . байланысты:

А) конструкция типiне байланысты

Б) сынақты жүргiзетiн оператор тiлегiне

В) қондырылған приборлар санына

Г) сынау сәтiндегi қоршаған орта температурасына

Д) сынау сәтiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығына

293. Сынау жүктемесiнiң ұзақ әсер етуi . . . . . . . . . . . байланысты:

А) эксперименттiк тағайындалуына

Б) сынақты жүргiзетiн оператор тiлегiне

В) конструкцияға қондырылған приборлар санына

Г) сынау сәтiндегi қоршаған орта температурасына

Д) сынау сәтiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығына

294. Өндiрiстiк тағайындалу сынақтарын жүргiзу кезiнде сынаушы жүктемелердiң ұзақтық әсерiн . . . . тұрақтандырады

А) техникалық нұсқаулар және нормаларға сәйкестiгi бойынша

Б) сынақты жүргiзетiн оператор тiлегiне

В) конструкцияға қондырылған приборлар санына

Г) сынау сәтiндегi қоршаған орта температурасына

Д) сынау сәтiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығына

295. Ғылыми-экспериментальды жұмыстарды орындау кезiнде конструкцияға жүктеменiң әсерiнiң ұзақтылығы оны сынау процесiнде... тұрақтандырылады

А) әрбiр жеке жағдайда, зерттеу әдiстерiнiң негiзгi сұрақтарының бiрi болып табылады

Б) сынақты жүргiзетiн оператор тiлегiне

В) конструкцияға қондырылған приборлар санына

Г) сынау сәтiндегi қоршаған орта температурасына

д) сынау сәтiнде ауаның салыстырмалы ылғалдылығына

296. Зауыт жағдайында ТББ өндірісінде негізгі тапсырмалары қандай?

А) технологиялық процесті тұрақты бақылау

Б) тек шикізат материалдарының сапасын бақылау

В) шығарылған өнімнің сапасын қадағалау

Г) өнімдерді сынауды жүргізу.

Д) дайын өнімге құжат дайындау.

297. Темiр бетонды және ағаш конструкциялары үшiн жүктемелеудiң сатылы кезiнде жүктемелердi ұзақ ұстау қажеттiлiгi металл конструкцияларымен салыстырғанда, мынамен түсiндiрiледi:

А) әсер етушi күштiң мәнi тұрақты кезiнде, материалдардың деформациялануы баяу жүредi

Б) әсер етушi күштiң мәнi тұрақты кезiнде, материалдардың деформациялануы жылдам жүредi

В) әсер етушi күштiң мәнi тұрақты кезiнде, материалдардың деформациялануы керi температурада жылдам жүредi

Г) әсер етушi күштiң мәнi тұрақты кезiнде, материалдардың деформациялануы оң температурада жылдам жүредi

Д) әсер етушi күштiң мәнi тұрақты кезiнде, материалдардың деформациялануы ауаның салыстырмалы ылғалдығының төмен кезiнде жылдам жүредi

298. Ағаш аркалы және рамалы конструкцияларды сынау процесiнде жүктемелеудiң әр сатысы . . . . . уақыт ұсталуы қажет

А) 48 сағат

Б) 1 сағат

В) 2 сағат

Г) 3 сағат

Д) 4 сағат

299. Металл конструкцияларды сынау процесiнде әр сатылы жүктемелердi ұстау өлшемi (НиТУ жобасы бойынша ғимараттарды сынау) . . . уақытты құрайды

А) 15 мин

Б) 1 сағат

В) 2 сағат

Г) 3 сағат

Д) 4 сағат

300. Бетон конструкцияларды сынау процесiнде әр сатылы жүктемелердi ұстау өлшемi (НиТУ жобасы бойынша ғимараттарды сынау) ...уақытты құрайды

А) 12 сағат

Б) 1 сағат

В) 2 сағат

Г) 3 сағат

Д) 4 сағат

301. Материалдардың суға төзiмдiлiгiнiң сипаты:

А) жұмсару коэффициентi арқылы

Б) орташа тығыздығы арқылы

В) микро құрылымы арқылы

Г) су сiңiргiштiгi арқылы

Д) қаттылығы арқылы

302. Құрылыс материалдарының аязға төзiмдiлiгi қалай анықталады?

А) қатырып, ерiту арқылы

Б) су сіңіріп, кептiру арқылы

В) су сiңiру

Г) кептіріп, қатыру арқылы

Д) дұрыс жауап жоқ

303. Нағыз тығыздық қандай формуламен анықталады?

А) r=m/V

Б) r=V/m

В) r=m×V

Г) r=m-V

304. Құрылыс материалдарының нағыз тығыздығы дегенiмiз:

А) материал салмағының абсолюттiк тығыз күйiндегi көлемiне қатынасы

Б) қуыс көлемiнiң жалпы материлдың көлемiне қатынасы

В) материал көлемiнiң қатты заттармен толтырылу көрсеткiшi

Г) бiр материалдың тығыздығының орташа көрсеткiшi

Д) материал салмағының табиғи күйiндегi (қуыстармен бірге) көлемiне қатынасы

305. Жылу өткiзбейтiн материалдың қасиеттерi:

А) кеуектiлiгi жоғары, жылу өткiзгiштiгi төмен

Б) тығыздығы жоғары, кеуектiлiгi төмен

В) берiктiгi жоғары, жылуға төзiмдiлiгi төмен

Г) қаттылығы жоғары, ылғал тартқыш

Д) жылуға төзiмдi, үйкелiске берiлгiш

306. Қыштың маркасын анықтайды:

А) иiлiп және сығымдалғандағы берiктiк шегiмен

Б) орташа және нығыз тығыздығымен

В) ылғал тартқыштығымен, аязға төзімділігінен

Г) бар ақауларымен

Д) МСТ бойынша көлем өлшемiмен

307. Қысу кезiндегi берiктiктiң өлшем бiрлiгi қандай?

А) кг/см2

Б) кг/см3

В) г/см3

Г) см

Д) кг

308. Майысу кезiндегi берiктiктiң өлшем бiрлiгi қандай?

А) кг/см2

Б) кг/см3

В) г/см3

Г) кг

Д) см

309. Орташа тығыздықтың өлшем бiрлiгi қандай?

А) кг/м3

Б) кг/см2

В) кг

Г) м3

Д) м2

310. Сусiңiргiштiң өлшем бiрлiгi қандай?

А) процент

Б) килограмм

В) грамм

Г) литр

Д) метр

311. Суоқшаулағыш материалдардың бірінші топтағы қасиеттеріне жатады

А) сусіңіргіштік

Б) адгезия

В) деформациялануы

Г) аязға төзімділік

Д) беріктік

312. Өндірісте өнімнің сапасын бақылаумен қандай бөлім айналысады?

А) техникалық бақылау бөлімі

Б) бас механик бөлімі

В) бас технолог бөлім

Г) Өндірістік-техникалық бөлім

Д) Жөндеу-механикалық цех

313. Битумның түрлері

А) табиғи

Б) бейорганикалық

В) қышқылдық

Г) негіздік

Д) аралас

314. Өндірістік бақылауды қамтамасыз ету бойынша қандай құжатта талаптар баяндалған?

А) өнімнің технологиялық картасы

Б) өнімді дайындау калькуляциясы

В) өнімге Мемст

Г) техникалық жағдай

Д) шығындар сметасы

315. Материалдың суоқшаулағыш қасиетін қалыптастару үшін қажетті жағдайлар

А) суоқшаулағыш материалдардың тығыздығын арттыру

Б) суоқшаулағыш материалдың тығыздығын төмендету

В) шайудың шеттік бұрышының шамасын төмендету

Г) каппилярдық қысым шамасын төмендету

Д) суоқшаулағыш материалдың кеуктілігін арттыру

316. Қалыптау-құю цехының бастығы басқа бөлім бастықтарына бағынбай, тек завод директорына бағынады?

А) жарамсыз өнімдердің шығарылуын болдырмау үшін

Б) басқа себептері жоқ және дәстүрлі қабылданған

В) ТББ бастығы қызмет деңгейінде штатты кестеде басқа цех бастықтарынан жоғары тұр

Г) ТББ заводтағы басты бөлімше

Д) ТББ басқа цехтардың жұмысын жетістіктермен қамтамасыз етеді.

317. Сынақ зертханаларының мақсаты неде?СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 4 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 6 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати