На головну

| СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 4 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 5 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 6 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 7 страница |

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Рылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын сынау» пәнінен

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары

1. Құрылыс материалдарының және конструкцияларын сынау тапсырмалары неден құралады?

А) конструкция және бұйымның күйін бағалау

Б) теориялық есептеулердің дұрыстығын тексеру.

В) бұйымның қаттылығын анықтау.

Г) бұйымның сызат төзімділігін анықтау

Д) бұйымның беріктігін анықтау.

2. Заводта өндірілген өнімнің сапасын бақылауды қандай бөлім айналысады?

А) техникалық бақылау бөлімі

Б) бас механик бөлімі

В) бас технолог бөлім

Г) Өндірістік-техникалық бөлім

Д) Жөндеу-механикалық цех

3. Заводта өндірісті бақылаудың қандай түрлері қарастырылған?

А) кіріспе, операциялық және қабылдау

Б) алдын ала, технологиялық, жанама

В) қабылдау, жөндеу, операциялық

Г) операциялық, сынақ, технологиялық

Д) технологиялық ережелерді қадағалау

4. Завод деңгейінде қандай құжатта өндірістік бақылауды қамтамасыз ету бойынша талаптары баяндалған?

А) өнімнің технологиялық картасы

Б) өнімді дайындау калькуляциясы

В) өнімге Мемст

Г) техникалық жағдай

Д) шығындар сметасы

5. ТББ жұмысының негізгі тапсырмалары қандай?

А) технологиялық процесті тұрақты бақылау

Б) тек шикізат материалдарының сапасын бақылау

В) шығарылған өнімнің сапасын қадағалау

Г) өнімдерді сынауды жүргізу.

Д) дайын өнімге құжат дайындау.

6. Неге ТББ бастығы басқа бөлім бастықтарына бағынбайды, тек завод директорына бағынады?

А) жарамсыз өнімдердің шығарылуын болдырмау үшін

Б) басқа себептері жоқ және дәстүрлі қабылданған

В) ТББ бастығы қызмет деңгейінде штатты кестеде басқа цех бастықтарынан жоғары тұр

Г) ТББ заводтағы басты бөлімше

Д) ТББ басқа цехтардың жұмысын жетістіктермен қамтамасыз етеді.

7. Заводтың сынақ лабораторияларының тапсырмалары қандай?

А) ТББ үшін ағымдағы сынақты жүргізу

Б) шикізат өнімдерінің сапасын анықтау

В) қабылданған ереженің сақталуын қадағалау

Г) өнімдерді булау ережесін қадағалау

Д) қалыптардың жағдайын қадағалау

8. Құрылыс материалдарын және өнімдерін сынау өлшемдері және сұлбасы қандай құжатта мазмұндалған?

А) Мемст немесе өнімнің шарты

Б) дайын өнім құжатында

В) өнімнің жұмысшы сызбасы

Г) өнімді дайындау калькуляциясы

Д) дайындаудың операциялық кестесінде

9. Құрылыс механикасының кейбір жағдайлары қай ғасырда және қандай ғылымдармен анықталады?

А) XVII- XVIII-ғасыр басы, Галилей, Бернулли, Лейбниц, Кулон

Б) XVI-ғасыр, Дюгалия, Годхинсон, Ньютон, Энштеин

В) XII-ғасыр Журовский, Клубинский, Ньютон, Энштеин

Г) XIX-ғасыр, Попов, Гвоздев, Ньютон, Энштеин

Д) XX-ғасыр Ландау, Харитон, Ньютон, Энштеин

10. Құрылыс материалдарын және бұйымдарын сынайтын алғашқы лаборатория қашан және қайда ұйымдастырылған?

А) 1847ж. Лондонда

Б)1870ж. ММУ

В) 1920ж. МХТИ

Г) 1930ж. ҚазПТН

Д) 1871ж. Парижде

11. Құрылыс материалдарын сынаудың біртектілік әдісін тұрақтандыру бойынша 1-халықаралық конференция қай жылы шақырылды?

А)1884ж.

Б) 1810ж.

В) 1851ж.

Г) 1900ж.

Д) 1905ж.

12. Күш өлшеуіш приборларына қайсысы жатады?

А) динамометр

Б) сағат типті индикатор

В) Гугенбергер тензометрі

Г) компаратор

Д) электромеханикалық тензометр

13. Динамометр қандай мақсатта қолданады?

А) статикалық және айнымалы күштерді өлшеу үшін

Б) деформациялануды өлшеу үшін

В) бұйымның салмағын өлшеу үшін

Г) кернеуді өлшеу үшін

Д) бұйымның салыстырмалы ұзаруын анықтау үшін

14. Сағат типті индикатор қандай мақсаттар үшін қолданылады?

А) деформацияны анықтау үшін

Б) салмағын анықтау үшін

В) күштерді анықтау үшін

Г) кернеуді анықтау үшін

Д) көлемдік массаны анықтау үшін

15. Иілуді өлшеу ПМ-2 құралы қандай мақсатта қолданылады?

А) конструкцияның жеке нүктелерінің орын ауыстыруын анықтайды

Б) арматурадағы күштерді анықтайды

В) бұйымға әсер ететін күшті анықтайды

Г) жұмысшы арматурадағы деформациялануды белгілеу үшін

Д) күш өлшегіш приборларды салу үшін

16. Гугенбергер тензометрі қандай мақсатқа қолданылады?

А) қысқарудың, ұзарудың сызықтық деформациялануын өлшеу үшін

Б) бұйымның иілуін және ұзаруын өлшеу үшін

В) бұйымның сызат төзімділігін және қысқаруын өлшеу үшін

Г) арматураның кернеулік күйін және иілуін өлшеу үшін

Д) бұйымның беріктігін және кернеулік күйін анықтау үшін

17. Аистовтың электромеханикалық тензометрі қандай мақсаттарға қолданылады?

А) сызықтық деформацияны өлшеу үшін

Б) бұйымның салмағын өлшеу үшін

В) бұйымның иілуін өлшеу үшін

Г) бұйымның сызат төзімділігін анықтау үшін

Д) бұйымның беріктігін өлшеу үшін

18. Электрлі тензометрлер қандай мақсаттарға қолданылады?

А) деформациялануды және сол бойынша кернеулік күйін анықтау үшін

Б) салмағын және сол бойынша кернеулік күйін анықтау анықтау үшін

В) материалдық тығыздығы мен кернеулік күйін анықтау үшін

Г) материалдық ылғалдығы мен кернеулік күйін анықтау үшін

Д) бұйымның иілуі мен кернеулік күйін анықтау үшін

19. Электрлі тензометрлер қандай принципте жұмыс істейді?

А) деформациялау және омдық кедергісін анықтау тәуелдігінде

Б) деформациялаудың және тензометрге қойылатын материалдардың әртүрлілігі тәуелдігінде

В) деформациялау және тензометрдің жұмысшы мүшесінің дайындалған тәуелдігінде

Г) деформациялану және бұйымның материал түріне тәуелділігі

Д) деформациялану және тензометрдің жұмысшы ортасының диаметрі тәуелдігіне

20. Компаратормен құрылыс материалдарының қандай мінездемесі белгіленеді?

А) бұйымның деформациялану мінездемесі

Б) бұйымның кернеулік күйіндегі мінездемесі

В) бұйымның салмағындағы мінездемесі

Г) ылғалдылық мінездемесі

Д) көлемдік массасы мінездемесі

21. Клинометр (сына өлшегіш) қандай мақсаттар үшін қолданылады?

А) конструкция элементінің бұрылу бұрышын өлшеу үшін

Б) деформацияны өлшеу үшін

В) бұйымның массасын анықтау үшін

Г) кернеуді және жеке ірі элементтерінің кескіндерінің бұрылу бұрышын анықтау үшін

Д) ылғалдылықты анықтау үшін

22. Жылжу өлшегіш (сдвигомер) қандай мақсаттар үшін қолданылады?

А) жылжу деформациясын анықтау үшін қолданылады

Б) майысатын элементтің сығу аймағындағы деформацияны анықтау үшін

В) майысатын элементтің созылу аймағындағы деформацияны өлшеу үшін

Г) арматура мен бетонның өзара қозғалу деформациясын өлшеу үшін

Д) арматурадағы кернеуді өлшеу үшін

23. ПРД приборы не үшін қолданылады?

А) арматураның керілу дәрежесін анықтау үшін

Б) бетонның кернеулік күйін анықтау үшін

В) бұйымның массасын анықтау үшін

Г) ылғалдылықты анықтау үшін

Д) деформацияның ұзаруын және қысқаруын анықтау үшін

24. ПРД приборы көмегімен арматураның кернеулігін қалай анықтайды?

А) кернеуленген арматураның майысу дәрежесі бойынша

Б) арматураның жеке тербелісі жиілігі бойынша

В) арматураның жарамсыз тербелісінің жилігі бойынша

Г) жеке және жарамсыз тербелістер жилігінің сомасы бойынша

Д) арматураның ұзару деформациясы бойынша

25. ИПН приборы қандай мақсаттар үшін қолданылады?

А) арматураның керілу дәрежесін анықтау үшін

Б) арматураның деформациялануын анықтау үшін

В) арматураның созылу деформациясын анықтау үшін

Г) бетонның ылғалдылығын анықтау үшін

Д) арматураның көлбеу қимасының ауданын анықтау үшін

26. ИПН приборы көмегімен арматурадағы кернеуді қалай анықтаймыз?

А) арматураның өз тербелісі жиілігі бойынша

Б) жарамсыз тербеліс жиілігі бойынша

В) тербеліс жиліктері сомасы бойынша

Г) арматураның майысу өлшемі бойынша

Д) арматураның ұзаруы бойынша

27. Бетонға қатынасында арматураның жылжытуын анықтау үшін қандай прибор қолданылады?

А) сағат типті индикатор

Б) Гугенбергер тензометрі

В) ПРД

Г) ИПН

Д) Аистовтың электромеханикалық тензометрі

28. Бетоннның қорғау қабатын анықтау үшін қандай прибор қолданылады?

А) ИЗС

Б) ПРД

В) ИПН

Г) Максимов майысу өлшегіші

Д) Гугенбергер тензометрі

29. ИЗС приборы көмегімен бетонның қорғау қабатын анықтаудың принциптері қандай?

А) оның жұмысының негізіне электромагнитті әдіс тиесілі

Б) арматураның орналасуы және тоқ күшінің тәуелділігі

В) арматураның орналасуы және тоқ кернеуінің тәуелділігі

Г) арматураның орналасуы және бетон бетінің жағдайы тәуелділігі

Д) тоқ күші және арматура диаметрі тәуелділігі

30. Өлшегіш приборларды кезеңдік тексеруден өткізуді не үшін жүргізеді?

А) приборлардың жеке механизмдерінің тозу есебінен болатын ауытқуларды жою үшін

Б) прибордың жеке байланыстары жұмыстарын анықтау үшін

В) приборлардың үйкелетін бөлшектерін майлау үшін

Г) берілген үлгідегі әр түрлі приборлардың көрсеткіштерін салыстыру үшін

Д) шкалалы өлшегіштер жұмысын тексеру үшін

31. Партиядағы бұйым санын қандай құжат анықтайды?

А) Мемст және техникалық шарттар

Б) завод өнімінің заводтық каталогы

В) өнімнің жұмыс сызбасы

Г) өнімнің калькуляциясы

Д) өнеркәсіптің технологиялық жобалау нормалары

32. Бұйымды көп (жаппай) шығару алдында, олардың қанша үлгісі сынақтан өтуі қажет?

А) 2 дана

Б) 5 дана

В) партиядағы өнімнің 1%

Г) партиядағы өнімнің 3%

Д) 10 дана

33. Шикізат материалын ауыстырған жағдайда, әр партияда шығарылған бұйымның қанша процентін сынау қажет?

А) 1%

Б) 3%

В) 5%

Г) 2%

Д) 4%

34. Конструкцияның дұрыстығы қорытындысы бойынша қандай құжат түзіледі?

А) дұрыстығын нәтижелейтін акт

Б) дефекті ведомость (ақау тізімі)

В) зерттеуді жүргізу журналы

Г) негізгі ақаулар эскизі көрсетілген журнал

Д) бетондардың беріктік қасиетінің қорытындысы

35. Қандай бұйымдар сынау кезінде бір қалыпты - үйлестіру жүктемесімен жүктемеленеді?

А) қабат аралық және жабын плиталары

Б) бір еңісті балкалар

В) фермалар және жабын плиталары

Г) екі еңісті балкалар

Д) темірбетон шпалдар

36. Қандай бұйымдарды сынау кезінде шоғырланған жүктемемен жүктемеленеді?

А) балкалы конструкция

Б) жабын плита

В) аралық жабын плита

Г) лоджия плиталары

Д) баспалдақ алаңдары плиталары

37. Бір қалыпты үйлестіру жүктемелеріне қол жеткізу үшін қандай жабдықтар мен жүктерді пайдаланады?

А) сығымдалған ауамен, сумен, даналы жүкпен.

Б) домкратпен, даналы жүкпен

В) рычагпен, сығымдалған ауамен

Г) жүк механизмімен, сумен

Д) лебедкамен, домкратпен, сумен

38. Шоғырланған жүктемеге қандай жүктер мен жабдықтар пайдаланып қол жеткізуге болады?

А) домкратпен

Б) кірпішпен

В) металл жүктермен

Г) сығымдалған ауамен

Д) сумен

39. Конструкцияларды сынау уақытында кезеңді жүктемелеудің қандай проценті қарастырылған ( бақылау жүктемесі қатынасы бойынша)

А) 10%

Б) 15%

В) 20%

Г) 25%

Д) 30%

40. Конструкцияларды сынау кезінде барлық приборларды дұрыс орналастыруды қалай анықтайды?

А) II сатылы жүктемелермен нүктелерді ағыту жолымен анықтайды

Б) III сатылы жүктемелермен нүктелерді ағыту жолымен анықтайды

В) IV сатылы жүктемелермен нүктелерді ағыту жолымен анықтайды

Г) I сатылы жүктемелермен нүктелерді ағыту жолымен анықтайды

Д) V сатылы жүктемелермен нүктелерді ағыту жолымен анықтайды

41. Әр жүктемелеу сатысынан кейін бұйым неше уақыт жүк астында (жүктеме) ұсталады?

А) 10 мин

Б) 15 мин

В) 20 мин

Г) 25 мин

Д) 30 мин

42. Нормативті жүктеме астына бұйым неше уақыт ұсталады?

А) 30 мин

Б) 10 мин

В) 20 мин

Г) 15 мин

Д) 25 мин

43. Қандай жүктеме кезінде, теориялық күйреуден, барлық приборлар шешіледі?

А) 80 %

Б) 85%

В) 90%

Г) 95%

Д) 75%

44. Конструкцияларды сынау кезінде, оның күйреу критериялары болып, қандай белгілері аталады?

А) арматураның үзілуі, бетоннның сығымдалған аймағының күйреуі, жандарының шытынауы, аралықтың 1/50 өлшеміне майысуы, сызат арасының 1,5 мм көп ашылады

Б) аралықтың 1/40 өлшемге майысуы, сызат арасының 1 мм ашылады

В) бұйымның жандарында сызат пайда болу, аралықтан 1/80 өлшеміне майысуы, созылған аймақтағы сызаттың 0,5 мм ашылуы

Г) аралықтың 1/20 өлшеміне майысуы, сызылған аймақта және бұйымның жанында қисық кесіндіде сызат пайда болу

Д) аралықта 1/35 өшемді майысуы,сығымдалған аймақта бетонның жарықшалануы

45. Иілетін элементтердің көтергіш қабілетін қандай көрсеткіштерімен бағалайды?

А) беріктік, қаттылық, сызат төзімділік

Б) тек беріктік

В) тек сызат төзімділік

Г) тек қаттылық

Д) беріктік және сызат төзімділік

46. Иілетін элементтің беріктігі қалай анықталады?

А) бұйымның күйреуі моментіндегі жүктеме бойынша

Б) бұйымның майысуы бойынша

В) алғашқы сызат пайда болу моментіндегі жүктеме бойынша

Г) бұйымның жандарынан қисық сызат пайда болу моментіндегі жүктеме бойынша

Д) бетондағы жұмысшы арматураның созылуының тартыла бастау моментіндегі жүктеме бойынша

47. Иілу элементінің қаттылығы қалай анықталады?

А) нормативті жүктеме астында майысу өлшемі бойынша

Б) бұйымның төменгі белдеуінде алғашқы сызат пайда болу моментіндегі майысу бойынша

В) арматураны бетонға тарту моментіндегі майысуы бойынша

Г) бұйымның жандарында қисық сызат пайда бола бастағандағы моменттегі майысу бойынша

48. Иілетін элементтің сызат төзімділігін қалай анықтайды?

А) керілген аймақта бірінші сызат пайда болу моментіндегі жүктеме бойынша

Б) иілетін элемент жандарында қисық сызат пайда болу моментіндегі жүктеме бойынша

В) сызаттың 1 мм ашылу кезіндегі жүктеме бойынша

Г) сызаттың 2мм ашылу кезіндегі жүктеме бойынша

Д) сызаттың 3мм ашылу кезіндегі жүктеме бойынша

49. Темір бетон бұйымын дайындау кезінде бетон араласпасының шөкімін қайда алады?

А) қалыптау бекетінде

Б) тасымалдау бункерінен

В) бетон араластырғыштан

Г) бетон жайғастырғыш атанағынан

Д) булау камерасында орналасқан қалыптан

50. Товарлы бетон араласпасының шөкімін қайда алады?

А) бетонды транспорттық ыдысқа тиеу орнында (бетон тасымалдаушы трансп.)

Б) бетон араласпасын жайғастыру орнына келген кезде

В) бетон араластырғышта

Г) бетон тасымалдаушы арбашада

Д) бетон араласпасын жайғастыру орнында

51. Тұтас конструкцияларды бетондау кезінде бетон араласпасы шөкімін қайда алады?

А) бетондау орнында

Б) бетон араластырғышта

В) бетон араласпасын беретін атанақта

Г) бетондауды бастағанда опалубкадан

Д) бетондауды аяқтаған соң опалубкадан

52. Бетон араласпасының шөкім көлемі одан жасалатын үлгілер көлемінен неше есе болуы қажет?

А) 1,5 - 2 есе

Б) 2,5 - 3 есе

В) 4 есе

Г) 5есе

Д) 6 есе

53. Стандарт қатарлы күб-үлгісі өлшемі қалай тағайындалады?

А) толтырғыштың максималды ірілігі нәтижесінен

Б) куб-үлгінің кез келген өлшемін қолдануда болады

В) бетон араласпасының ыңғайлы жайғастырылуы бойынша

Г) қатаң бетон араласпасы үшін үлкен өлшемді үлгілер тағайындайды

Д) жұмсақ бетон араласпасы үшін

54. Куб-үлгілер не үшін конструкциялармен қосылып бірігіп нығыздалады?

А) бетон мінездемесін барынша дәл бағалау қажетті болған жағдайда

Б) араласпаны нығыздаудың басқа мүмкіндігі болмаған кезде

В) лабораториялық дәріс алаңы нығыздалу параметрі бойынша өнеркәсіптік параметрмен бірдей кезде

Г) лабораториялық дәріс алаңы жөндеуде болған кезде

Д) лабораториялық дәріс алаңы қалыпының тұтқасы істен шыққан кезде

55. Қандай жағдайларда бетон беріктігін анықтау үшін керновка дірілдету әдісі қолданылады?

А) темір бетон бұйымдарын ұзақ жылдар пайдаланған да үлгілері жоқ болғанда

Б) бетон беріктігін анықтаудағы арзан тәсіл болған жағдайда қолданылады

В) бетон беріктігін анықтауды қарапайым тәсіл болған жағдайда қолданылады

Г) бетон беріктігін анықтауда арзан тәсіл болған жағдайда қолданылады

Д) бетон беріктігін анықтауда қолайлы тәсіл болған жағдайда қолданылады

56. Эталонды куб-үлгінің Мем ст-т өлшемі қандай?

А) 15х15х15 см

Б) 30х30х30 см

В) 20х20х20 см

Г) 10х10х10 см

Д) 7,07х7,07х0,07 мм

57. Этолонды призма-үлгінің мем. ст-т өлшемі қандай?

А) 15х15х60 см

Б) 10х10х40 см

В) 20х20х80 см

Г) 30х30х100 см

Д) 7,07х7,07х20 см

58. 28 тәулік бойындағы үлгілерді қалыпты сақтау шарты қандай?

А) температура 18+2˚с және салыстырмалы ылғалдылық 100%

Б) температура 15˚с және салыстырмалы ылғалдылық 90%

В) температура 25˚с және салыстырмалы ылғалдылық 80%

Г) температура 16˚с және салыстырмалы ылғалдылық 70%

Д) температура 14˚с және салыстырмалы ылғалдылық 60%

59. Бетон маркасын анықтау

А) қатаюдың қалыпты шарттары кезінде 28 тәуліктік мерзімдегі бетон беріктігін сығу арқылы анықтау

Б) қатаюдың қарапайым шарттары кезінде 28 тәуліктік мерзімдегі бетон беріктігін сығу арқылы анықтау

В) қатаюдың қалыпты шарттары кезінде 28 тәуліктік мерзімдегі булаудан кейін бетон беріктігін сығу арқылы анықтау

Г) сақтаудың қарапайым шарттары кезінде 28 тәуліктік мерзімдегі булаудан кейін бетон беріктігін сығу арқылы анықтау

Д) қатудың сулы шарттарында 28 тәуліктік мерзімдегі бетон беріктігін сығу арқылы анықтау

60. Бетон беріктігін сығымдауға және созылуға анықтау өлшемдері?

А) кгс/см2 және МПа

Б) г/мм2 және кгс/см2

В) г/см2 және мм/см2

Г) мл/см2 және кгс/см2

Д) кг/м3 және %

61. Пресс шкаласының қандай диапазоны бетон беріктігін сығуда анықтау үшін оптималды болып табылады?

А) 20-дан 80% дейін

Б) 10-дан 70% дейін

В) 5-тен 65% дейін

Г) 0-ден 90% дейін

Д) 0-ден 100% дейін

62. Геометрия бойынша керуге бетон беріктігін анықтау үшін қандай үлгілерді қолданады?

А) куб және сегіздік

Б) тек кубтар

В) тек сегіздіктер

Г) призмалар

Д) цилиндрлер

63. Беріктік шегін керуге мықтау үшін сегіздік үлгілер неге кең тарауға қолдау таппады?

А) бетондалған металл сақиналардың үзу машинасында оңды ортаға келтіре алмағандықтан

Б) көп заводтарда үзу машинасының болмауы

В) сегіздікті қалыптаудың еңбек көлемділігі

Г) үлгі-сегіздіктер үшін қалып дайындаудың еңбек көлемділігі

Д) бетонның мойындық бойынша жиі үзілуі емес, металл сақина бекітілген орыннан үзілу

64. Куб-үлгілерді керуге сынау кезінде неге көп қабатты фанер тілімдерін қолданады?

А) көп қабатты фанера сынау кезеңінде кернеудің жеке шоғырлануын болдырмайды?

Б) металл тілімдері фанер тілімдерінен қымбат болғандықтан

В) пластмасс тілімдер фанер тілімдерден қымбат болғандықтан

Г) резина тілімдері жоғары деформациялық қабілеттілік танытады

Д) сымдытілімдер нашар ортаға дәл келтірілетіндіктен

65. Бетон беріктігін анықтауда күйремейтін әдістің артықшылығы?

А)темір бетон бұйымның кез келген нүктесінде бетонның беріктігін анықтау мүмкіндігі

Б) бетон беріктігі бойынша лезде талдау, кез келген бетон беріктігін анықтау мүмкіндігі

В) темір бетон бұйымның арматуралауды ескермеу мүмкіндігі

Г) кез келген бетон беріктігін анықтау мүмкіндігі

Д) бетон беріктігіне ірі толтырғыштардың әсерінің болмауы

66. Бетон беріктігін анықтаудағы күйремейтін әдістің негізгі кемшілігі?

А) темір бетон бұйымдарын бос арматуралаудың және оның ылғалдылығының кері әсері

Б) бетон беттік күйінің кері әсері

В) темір бетон бұйымдары беттеріне арматураның жақын орналасудың кері әсері

Г) ірі толтырғыштардың кері әсері

Д) беріктік көрсеткіштеріне цементтің әр түрліліктерінің әсері

67. Физдель балғасы көмегімен сығымдауда бетон беріктігін алу негізіне қандай принциптер жатқызылады?Нормальные алгоритмы Маркова | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 2 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати