Головна

 Вступ. |  Операції над подіями. |  Частість настання події. |  Властивості частости. |  Побудова ймовірнісного простору. |  Визначення ймовірнісного простору. |  Класичне визначення ймовірності. |  Умовна ймовірність. |  Обгрунтування формули умовної ймовірності в загальному випадку. |  Формула Байєса. |

Формула додавання ймовірностей.

  1.  А) за формулами Крамера, б) методом зворотної матриці, в) методом Гаусса, г) за допомогою пакета прикладних математичних програм MathCAD (Excel).
  2.  Алгоритм письмового додавання.
  3.  Аплет для складання двох чисел
  4.  Асимптотична формула Пуассона. 1 сторінка
  5.  Асимптотична формула Пуассона. 2 сторінка
  6.  Асимптотична формула Пуассона. 3 сторінка
  7.  Асимптотична формула Пуассона. 4 сторінка

U - достовірна подія

Покажемо, що події  несумісні.

 * Якщо події несумісні, то ; ;

тобто події несумісні.

Тоді по третин аксіомі теорії ймовірності

Справедливо наступне тотожність на підставі (1) і закону дистрибутивности

Показати самим, що всі три безлічі попарно несумісні.

На підставі першої і третьої аксіоми теорії ймовірності отримуємо:

Має місце тотожність  , Показати самим, що  несумісні

За третин аксіомі:

Для іспиту довести самим формулу суми довільного числа подій Незалежні події. |  Формула повної ймовірності.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати