Головна

Тема 5 Елементи аналітичної геометрії | Тема 6 Елементи теорії границь | Тема 7 Диференціальне числення функції однієї змінної | Тема 8 Дослідження функції однієї змінної | Тема 9 Повне дослідження функцій | Тема 10 Дослідження функції багатьох змінних | Тема 11 Невизначений інтеграл | Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли | Тема 13 Диференціальні рівняння першого порядку. Різницеві рівняння. |

Тема 15. Функціональні ряди

  1. Основні функціональні зони міста
  2. Стадії кругообороту промислового капіталу та його функціональні форми.
  3. Функціональні послідовності і ряди. Збіжність, область збіжності. Рівномірна збіжність. Ознака Веєрштрса.
  4. Функціональні учасники інвестиційного процесу
Областю збіжності функціонального ряду називається: значення x=x0, при якому ряд розбігається значення x=0, при якому ряд збігається *всі значення x, при яких ряд збігається всі значення x, при яких ряд розбігається
Назвіть ряд, записаний у такому вигляді: ? знакозмінний знакододатний *степеневий ряд Маклорена
Для степеневого ряду радіус збіжності R дорівнює . Що це означає? ряд збігається в інтервалі - ряд збігається в інтервалі ряд збігається в інтервалі *ряд збігається в інтервалі
Якщо збіжний степеневий ряд почленно проінтегрувати, то як зміниться радіус збіжності одержаного ряду? одержаний ряд розбігається *одержаний ряд збігається одержаний ряд не є степеневим степеневий ряд не можна інтегрувати
Якщо послідовність часткових сум ряду є збіжною, то ряд називається: розбіжним *збіжним розбіжним і збіжним одночасно гармонічним
Чому дорівнює залишок rn збіжного ряду, тобто ? *0
Записано ряд U1(x)+U2(x)+ ... Un(x)+ . Як він називається, якщо Un(x) є функція від х? числовий ряд *функціональний ряд ряд Діріхле ряд арифметичної прогресії
Значення аргументу х, при яких функціональний ряд збігається називаються: *областю збіжності областю розбіжності областю, де ряд одночасно збігається і розбігається інтервалом розбіжності
Як зветься ряд: а01х+а2х2+ аnx n + числовим рядом збіжним рядом розбіжним рядом *степеневим рядом
Інтервалом збіжності степеневого ряду називається такий інтервал: у всіх внутрішніх точках якого ряд розбігається *у всіх внутрішніх точках якого ряд збігається абсолютно у всіх внутрішніх точках якого ряд збігається умовно у всіх внутрішніх точках якого ряд збігається і розбігається одночасно
Радіус збіжності степеневого ряду R=( ) Як поводиться ряд на кінцях цього інтервалу? ряд збігається ряд розбігається ряд збігається абсолютно *ряд потребує окремого дослідження збіжності при х=- і х=
Маємо ряд : . Яку назву має цей ряд? ряд Тейлора *степеневий ряд Маклорена ряд Діріхле ряд Лейбніца

 Тема 14 Числові ряди | Призначення, умови застосування та вимоги до тампонажних матеріалів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати