На головну

 Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи |

Практичне заняття №12

 1.  По-третє, показати коло основних специфічних проблем філософії, а також яке практичне значення має вивчення філософії і її історії для сучасної людини.
 2.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
 3.  ВЕДУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ.
 4.  Залучення до заняття проституцією
 5.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
 6.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
 7.  Виїзне практичне заняття на тему № 21

Тема: Повне дослідження функції. побудова графіків

Мета: Формування навичок дослідження функції та побудови графіків

На виконання практичної роботи відводиться 2 години

Вимоги до виконання практичної роботи:

1. Відповісти на теоретичні питання

2. Оформити завдання в зошиті для практичних робіт

теоретичний матеріал

Загальна схема побудови графіків функцій

 1. Знайти область визначення функції.
 2. З'ясувати, чи не є функція парною, непарною або періодичною.
 3. Знайти точки перетину графіка з осями координат (якщо це не викликає ускладнень).
 4. Знайти асимптоти графіка функції.
 5. Знайти проміжки монотонності функції та її екстремуми.
 6. Знайти проміжки опуклості графіка функції і точки перегину.
 7. Побудувати графік, використовуючи отримані результати дослідження.

приклад

Побудувати графік функції .

Рішення:

 1. Функція визначена на всій числовій осі, тобто .
 2. Ця функція не є ні парною, ні непарною; крім того, вона не є періодичною.
 3. Знайдемо точку перетину графіка з віссю  : вважаючи  , отримаємо  . Точки перетину графіка з віссю  в даному випадку знайти важко.
 4. Очевидно, що графік функції не має асимптот.
 5. Знайдемо похідну:  . Далі, маємо  точки и  ділять область визначення функції на три проміжку: , и  . У проміжках и  , Тобто функція зростає, а в проміжку  , Тобто функція спадає. При переході через точку  похідна змінює знак з плюса на мінус, а при переході через точку  - З мінуса на плюс. значить, , .
 6. Знайдемо другу похідну: ; ,  . Крапка  ділить область визначення функція на два проміжки и  . У першому з них  , А в другому  , Тобто в проміжку  крива опукла вгору, а в проміжку  опукла вниз. Таким чином, отримуємо точку перегину .
 7. Використовуючи отримані дані, будуємо шуканий графік (рис. 1).
 
 

  Завдання для самостійної роботи |  Завдання для самостійної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати