На головну

 Завдання для самостійного рішення (домашнє завдання) |  Практичне заняття №3 |  теоретичні відомості |  теоретичні відомості |  Реалізація логічних операцій |  Завдання 2. |  теоретичні відомості |  Рішення. |  Практичне заняття №6 |  Заміна еквіваленціі і імплікації на кон'юнкцію, диз'юнкцію і заперечення. |

Рішення.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  3.  Диференціальне рівняння затухаючих коливань і його рішення. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його рішення.
  4.  ДУ Бернуллі і його рішення.
  5.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  6.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  7.  Знаходимо початкове опорне рішення.

а) Розкриємо дужки (A + B) · (A + C) ?A ? A + A ? C + B · A + B · C

б) Згідно із законом ідемпотентності A · A?A, отже, A ? A + A ? C + B · A + B · C?A + A ? C + B · A + B · C

в) У висловлюваннях А і А · C винесемо за дужки А і використовуючи властивість А + 1?1, отримаємо А + А ? С + B ? A + B ? C?A ? (1 + С) + B ? A + B ? С?A + B ? A + B ? С

г) Аналогічно пункту в) винесемо за дужки висловлювання А.

A + B ? A + B ? С?A (1 + B) + BС?A + B ? С

Таким чином, ми довели закон дистрибутивности (розподільний).

Перетворення "поглинання" і "склеювання"

Приклад 2. Спростити вираз А + A ? B.Рішення. A + A ? B?A (1 + B) ?A - поглинання

Приклад 3. Спростити вираз A ? B + A ? Рішення. A ? B + A ?  ?A (B +  ) ?A - склеювання

Будь-яку формулу  можна перетворити так, що в ній не буде заперечень складних висловлювань - все заперечення будуть застосовуватися тільки до простих висловлювань.

Приклад 4. перетворити формулу  так, щоб не було заперечень складних висловлювань.

Рішення. 1. Скористаємося формулою де Моргана, отримаємо:

2. Для вираження  застосуємо ще раз формулу де Моргана, отримаємо: теоретичні відомості |  Будь-яку формулу можна тотожне перетворити так, що в ній
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати