На головну

 Найменування заняття: Паралельність прямих і площин |  Найменування заняття: Перпендикулярність прямої і площини |  Найменування заняття: Двогранний кут. Кут між площинами. перпендикулярність площин |  Найменування заняття: Вектори в просторі |  Найменування заняття: Координати вектора в просторі. Найпростіші задачі в координатах |  Практичне заняття №13 |

Найменування заняття: Формули подвійного і половинного кута

 1.  III. Основні визначення і формули.
 2.  Автосуммирование, введення формули.
 3.  Алгоритм 4.17. Настройка призначеного для користувача поля зі створенням для нього формули
 4.  Алгоритм приведення формули до виду ПНФ
 5.  Асимптотичні формули біноміального розподілу
 6.  Важливою перевагою формули на відміну від графіків, таблиць і статистичних даних є те, що вони допускають проведення різних математичних операцій.
 7.  Питання 49 Право на фірмове найменування і комерційне позначення. Поняття. Виключне право.

Мета заняття:Навчитися виконувати перетворення тригонометричних виразів, використовуючи формули подвійного і половинного кута

Підготовка до заняття:Повторити теоретичний матеріал по темі «Основи тригонометрії»

література:

 1. Алімов Ш. А., Колягин Ю. М. та ін. «Алгебра і початки аналізу 10-11»
 2. Колмогоров А. М. та ін. «Алгебра і початки математичного аналізу 10-11»

Завдання на заняття:

1. Спростити вирази


1)

2)

3)

4)

5)

6)


2. Знайти значення виразу

1)  якщо відомо, що

2)  якщо відомо, що

3. Довести тотожності


1)

2)Порядок проведення заняття:

 1. Отримати допуск до роботи;
 2. Виконати завдання;
 3. Відповісти на контрольні питання.

Зміст звіту:

 1. Найменування, мета заняття, завдання;
 2. Виконане завдання;
 3. Відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання для заліку:

 1. Записати формули подвійного і половинного кута Найменування заняття: Перетворення найпростіших тригонометричних виразів |  Практичне заняття №16
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати