Головна

 Перм рррр |  Вступ |  Джерела і причини похибок математичної моделі |  Похибка чисельного методу |  Похибка проведення розрахунків на обчислювальних машинах |  Похибки округлення чисел в ЕОМ |  Похибка результатів обчислення арифметичних операцій |  Втрата порядку "і" переповнення "при проведенні обчислень на ЕОМ |  Визначення числа операцій алгоритму методу Гауса |  Обчислення визначника матриці |

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

  1.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  2.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  3.  I. Створення радянської судової системи
  4.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  5.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  6.  III. Системи звичайних диференціальних рівнянь.
  7.  III.1.1 Загальний опис банківської системи

Система m лінійних алгебраїчних рівнянь представляється у вигляді

Ax = f, (2.1)

де A - квадратна матриця рангу m;

 - Права частина системи рівнянь;  - Шуканий вектор.

Система рівнянь (2.1) має єдине рішення, якщо визначник det (A) відмінний від нуля. У розгорнутій (компонентної) записи ця система рівнянь має вигляд

 (2.2) Машинна реалізація обчислень |  метод Гаусса
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати