Головна

 Програма навчання з дисципліни (Sуllabus) |  мета дисципліни |  Підсумкова оцінка знань учнів |

політика курсу

  1.  II. Поселення в Іспанії. Взаємовідносини вестготів і римлян. Королівська влада. Система управління. Церковна політика.
  2.  II. Сучасний світ і зовнішня політика Російської Федерації
  3.  Pax Americana і геополітика мондіалізму
  4.  V. ДЖЕРЕЛА СИЛИ І невразливим «Характерник» Вчені, ПОЛІТИКА, ПІДПРИЄМЦЯ.
  5.  V. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
  6.  VI. Зовнішньоекономічна політика
  7.  Аграрна політика

У політиці курсу виконання всіх практичних і самостійних завдань є обов'язковою умовою.

Відвідування занять є обов'язковим. Поважні причини пропуску занять не звільняють студента від виконання всього комплексу практичних, лабораторних та самостійних робіт.

У разі запізнення на заняття студент не допускається до заняття.

За будь-які порушення правил поведінки на заняттях встановлюються штрафні санкції - віднімається 2 бали за одне заняття!

Все аудиторний час буде поділено на лекції, виконання практичних робіт. Підготовка до кожного заняття обов'язкова, також як і прочитання всього заданого матеріалу. Ваша підготовка буде перевірятися контрольними роботами, тестами і завданнями рубіжного контролю.

Самостійна робота повинна бути виконана відповідно до вашого варіанту, інакше робота не буде зарахована. Варіант завдання вказує викладач.

Всі завдання повинні виконуватися до встановленого часу. Завдання, виконані з запізненням, будуть автоматично оцінюватися нижче. Списування на будь-якому з видів контролю, а також на іспиті заборонено. Штрафні санкції складуть в цьому випадку 50% від бала за даний вид контролю.

Якщо в силу будь-яких причин ви були відсутні під час проведення контрольного заходу, вам надається можливість пройти його на консультаціях викладача протягом однієї наступного тижня відповідно до встановленого графіка.

 види контролю  Максимальне число балів
   ТУ1  ТУ2
 1 Відвідування занять, підготовка до занять і робота в групі
 2 Виконання та захист індивідуальних домашніх завдань
 3 Виконання і захист завдань на СРС    
 4 Виконання підсумкової контрольної роботи
 Разом

Оцінка рубіжного контролю (РК) так само визначається по 100
 бальною шкалою.

До Рубіжне контролю з дисципліни допускаються студенти, які мають бали по ТУ.За підсумками оцінки ТУ і РК визначається рейтинг (Р1 і Р2) студента
 з дисципліни Короткий опис дисципліни |  Рейтинг не визначається, якщо студент не пройшов РК або отримав по РК менше 50 балів. В даному випадку декан встановлює індивідуальні терміни здачі РК.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати