На головну

 Короткий опис дисципліни |  політика курсу |  Рейтинг не визначається, якщо студент не пройшов РК або отримав по РК менше 50 балів. В даному випадку декан встановлює індивідуальні терміни здачі РК. |  Підсумкова оцінка знань учнів |

Програма навчання з дисципліни (Sуllabus)

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  C) архівтеу программаси
  3.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?
  4.  I. Програма страхування автокаско
  5.  II. Чому класно-урочна форма організації навчання є головною (основний)?
  6.  III. РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ багатоквартирних будинків
  7.  IX. Чи збігаються цілі навчання в усіх відомих вам дидактичних системах? Обгрунтуйте свій вибір.

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Павлодарский державний університет ім. С. Торайгирова

Кафедра математики

програма навчання з дисципліни (sillabus)

Математика 2

для студентів спеціальності 5В071900 Радіотехніка, електроніка та телекомунікації

Павлодар

 Лист затвердження програми навчання з дисципліни (sуllabus)    ФормаФ СО ПГУ 7.18.3 / 38
 УТВЕРЖДАЮДекан факультету ФМіІТ _________ Н. А. Іспулов "___" __________ 20__р.

Укладачі: ст. викладач Шоманова Р. Е ..

Кафедра математики

Програма навчання з дисципліни (Sуllabus)

Математика 2

для студентів очної форми навчання спеціальності 5В071900 Радіотехніка, електроніка та телекомунікації

Програма розроблена на підставі робочої навчальної програми, затвердженої ____ __________20__ р

Рекомендована на засіданні кафедри від "__ _" ___________ 20 __г.

Протокол № __ геометрії і механіки |  мета дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати