Головна

 ілюстрації |  Формули і рівняння |  Примітки |  Список використаних джерел |  додатки |  формати |  Графічне позначення матеріалів і їх класифікація |  позначення рівнів |  Позначення ухилу площин |  Схеми розміщення елементів конструкцій |

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ

  1.  Лінії. Комплексні креслення прямих ліній
  2.  Робочі характеристики і габаритні креслення фекальних насосів Іртиш
  3.  складальні креслення
  4.  Креслення зварних деталей

Умовні графічні зображення основних будівельних конструкцій і їх елементів наведені в додатку Д.

Масштаби зображень на кресленнях будівель

Масштаби зображень на будівельних кресленнях рекомендується приймати відповідно до таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 - Масштаби зображень на кресленнях будівель

 Найменування  масштаби зображень
 Основний  Допустимий при великій насиченості зображень
 Плани поверхів (крім технічних), розрізи, фасади  1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500  1:50
 Плани покрівлі, підлог, технічних поверхів  1: 500; 1: 800; 1: 1000  1: 200
 Фрагменти планів, фасадів  1: 100  1:50
 вузли  1:10; 1:20  1: 5

плани поверхів

При виконанні плану поверхів положення уявної горизонтальної січної площини розрізу приймається на рівні віконних прорізів або на 1/3 висоти поверху.

На плани поверхів наносять:

а) координаційні осі будівлі;

б) відстань між координаційними осями, товщину стін;

в) позиції (марки) елементів будинків;

г) позначення вузлів і фрагментів планів;

д) назва приміщень, їх площі;

е) лінії розрізів.

Площі проставляються в правому нижньому кутку приміщення і підкреслюються.

Найменування приміщень (технологічних ділянок), їх площі і категорії наводяться в експлікації згідно з формою 2 згідно з малюнком 8.1.

Форма 2 - Експлікація приміщень

малюнок 8.1

Для житлових будинків експлікація приміщень не виконується.

Приклад виконання плану поверху наведено в додатку Е. позначення вузлів |  Склад основного комплекту креслень будівельних конструкцій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати