На головну

Інтерпретація отриманого результату

  1.  V Етап. Змістовна інтерпретація.
  2.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  3.  А. 1-я інтерпретація
  4.  Аналіз динаміки показників звіту про фінансові результати, складу і структури доходів і витрат організації
  5.  Аналіз і інтерпретація даних експериментально-психологічного дослідження.
  6.  Аналіз і інтерпретація результатів
  7.  Антибіотики призначаються тільки в періоді загострення за результатами бактеріологічного дослідження мокротиння.

Отримані результати показують, що найбільш сильний вплив на ціну квартири в Санкт-Петербурзі надають житлова площа квартири X2 і число місяців до закінчення терміну будівництва X3. Це можна визначити по стаціонарному рівнянню, порівнявши коефіцієнти при екзогенних змінних.

Y '= 0,256X'1 + 0,489X '2 - 0,341X '3

Як бачимо, стандартизовані коефіцієнти при X2 и X3більше, ніж при X1. Регресійна модель з двома факторами X2 и X3 є адекватною досвідченим даними (рис.8, рис.9) і для неї виконуються всі передумови щодо залишків (рис.13 - рис.23)

Залежність ендогенної змінної від цих двох факторів виражається за допомогою наступного рівняння регресії:

Y = 7.65 + 0.484 * X2 - 0.823 * X3

де коефіцієнти biпоказують:

b0=7.65- ціну квартири тис. Дол. При нульових значеннях факторів X1иX2;

b1=0.484- при збільшенні площі квартири на 1 м2, При відсутності впливу інших чинників, ціна квартири збільшується в середньому на 0.484тис.долл .;

b2=-0.823 - При збільшенні числа місяців до закінчення терміну будівництва на 1 місяць, при відсутності впливу інших чинників, ціна квартири зменшується в середньому на 0.823тис.долл ..

Ця регресійна модель є адекватною адекватної досвідченим даними (рис.8, рис.9), добре описується досвідченими даними (R2= 0.9), а оцінки параметрів рівняння - значущі за критерієм Стьюдента. Відповідно до моделі, при збільшенні площі квартири на 1 м2 і при збільшенні числа місяців до закінчення терміну будівництва на 1 місяць, ціна квартири знизиться на 0.339 тис. до завдання №6 |  ПРОГРАМНИХ ??МАТЕРІАЛІВ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати