Головна

 Поняття, їх обсяг і сприяння з-ие. Отнош-е роду і виду м-у поняттями. Явні і неявні визна-я понять. Приклади явних і неявних визна-ий понять, изуч-х на поч. курсі матем-й (2-3). |  А) в заданому прямоку-ке противоп перші сторони рівні. |  Відповідність, зворотне даному. |  А) розбиття на класи за допомогою відносини. |  Слідство з теореми 2. |  Асоціативне (сочетатся-е) св-во. |  II. Правило віднімаючи-я суми з числа. |  Коммут. св-во. |  Невозм-ть ділення на 0. |  Теорема Бойяи-Гервіна. |

II. Помноживши-е багатозначний. числа на ступінь числа 10.

  1.  B.2.2 Ступінь чорноти полум'я
  2.  B.3.2 Ступінь чорноти полум'я
  3.  I Дійсні числа
  4.  II. Правило віднімаючи-я суми з числа.
  5.  Алгоритм визначення оцінки мінімального числа процесорів, необхідних для виконання алгоритму за час T
  6.  Квітень, 6 числа 1525

Помноживши-е числа на ступінь числа 10 зводиться до того, що до десяткового запису числа Припис. праворуч стільки нулів, скільки указ. в показнику ступеня числа 10.

III. Помноживши-е багатозначний. чисел.

1) Записуємо множник х під множником у.

2) Множимо число х на молодший розряд числа у і запису третьому зробивши-е під числом у.

3) Множимо число х на след-щий розряд числа у і записуємо зробивши-е, але зі зрушенням на один розряд вліво.

4) Продовж-м вичисл-е зробивши-й до помножити-я числа х на старший розряд числа у, При цьому записуючи получ-е рез-ти із зсувом на один розряд вліво.

5) Отримані зробивши-я складаємо.

Приклади завдань.

Істоміна, 4 кл. - С.30 №62, №63.

Визна-е відрізка, променя, кута, ламаної лінії. Осн-е св-ва цих фігур. СОД-ие даних понять в нач. курсі О. матем-ке; види визна-ий. Приклади завдань з навч-ка матем-ки для поч. шк., які розкривають обсяг і сприяння з-ие поняття кута.

1. Відрізок - Частина прямої, состоящ. з усіх точок цієї прямої, що лежать м-у двома даними її точками.

Ці точки звані-ся кінцями відрізка. Відрізок позначається зазначенням його кінців.

Два відрізка вважаються рівними, якщо рівні їх довжини.

Осн. св-во располож-я точок на прямій:

З 3х точок одна і тільки одна лежить м-у двома іншими.

Осн. св-ва вимірювання відрізків:

Кожен відрізок має визна-ую довжину, більшу від нуля. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на кіт. він розбивається кожен її точкою.

2. напівпряма, або променем, Звані-ся частина прямої, кіт. складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по одну сторону від даної її точки. Ця точка. звані-ся початковою точкою променя. Различ-е промені однієї і тієї ж прямої, що мають загальну поч-ю точку, звані-ся доповнить-ми.

Промені позначу-ся малими лат. буквами. Можна позначати промінь двома точками (початкової і ще якийсь н., Що належить променю. При цьому початкова точка ставиться на першому місці).

Св-во:З початкової точки м. Провести бесконеч-е кол-во променів.

3. Кутом звані-ся фігура, кіт. упоряд. з точки - вершини кута, і 2х различ-х променів, що виходять з цієї точки, - сторін кута.

Кут позначу-ся або зазначенням його вершини, або указ-ем його сторін, або указ-ем трьох точок: вершини і двох точок на сторонах кута.

Кут звані-ся розгорнутим, Якщо його сторони лежать на одній прямій (сторони кута явл-ся додатковими променями одній прямій). Луч проходить між сторонами даного кута, якщо він виходить з його вершини і перетинає який-н. відрізок з кінцями на сторонах кута.

Кут, переклад У.-щий половину розгорнутого, звані-ся прямим. Кут, менше прямого, звані-ся гострим. Кут, більший прямого, але менший розгорнутого, звані-ся тупим.

Два кута звані-ся рівними, Якщо при накладенні вони можуть поєднуватися.

кути вимірюються градусами за допомогою транспортира.

градус - Це 1/360 частина повного кута. 360 градусів - повний поворот. Градус ділиться на 60 хвилин - Це кутова хвилина, вона ділиться на 60 секунд - кутова секунда.

суміжні кути - Пара кутів, у кіт. загальна вершина і одна сторона, а дві інші-х явл-ся продовж третьому один одного. Сума суміжних кутів дорівнює 180 °.

Вертик-е кути - Кути, рівні м-у собою.

Біссектр. кута - Промінь, що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл.

Св-ва:

1) бісектриси вертик-х кутів є продовж третьому один одного.

2) бісектриси суміжних кутів взаємно перпендикулярні.

Св-ва вимірювання кутів:

1) Кожні. кут має градусну міру велику нуля.

2) Розгорнутий кут дорівнює 180о.

3) Градусная міра кутів дорівнює сумі градусних мір кутів, на кіт. він розбивається будь-яким променем, що проходить м-у його сторонами.

Св-во відкладання кутів:

Від будь-якої променя в задану полупл-ть м. Відкласти кут із заданою градусною мірою, меншою 180 °, і тільки один.

4. Ламаної A1A2A3... An звані-ся фігура, кіт. складається з точок A1, A2, A3, ..., An і відрізків А1А2, А2А3, ..., Аn-1An. точки A1, A2, A3, ..., An звані-ся вершинами ламаної, а відрізки А1А2, А2А3, ..., Аn-1An - Ланками ламаної. Ламана звані-ся простий, Якщо вона не має самопересеч-й. Якщо її кінці совпад., То вона звані-ся замкнутої.

Нехай на пл-ти є кінцева последоват-ть відрізків; у кожн. відрізка один з кінців назвемо початком. Якщо початок 2го відрізка совпад. з кінцем 1го, початок 3го з кінцем 2го і.т.д. то совок-ть цих відрізків звані-ся ламаної

Св-ва: Довжиною ламаної називається сума довжин її ланок.

теорема: Довжина ламаної не менша за довжину відрізка, що з'єднує її кінці.

СОД-е понять в нач. курсі О. матем-ке; види визначень. Б) різниця |  ламана
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати