На головну

 ПИТАННЯ № 8 |  Похідна оберненої функції |  Теорема доведена. |  рівняння нормалі |  Надавши довільне збільшення аргументу, так щоб, перейдемо до точки з абсцисою і ординатою, де. |  У випадку нескінченної похідної. |  Таким чином, миттєва швидкість в момент часу прямолінійного руху, що здійснюється згідно із законом дорівнює значенню похідної. |  Паралельний перенос осей координат |  Поворот осей координат |  ПИТАННЯ № 21 |

ПИТАННЯ № 11

  1.  I I блок питань
  2.  I. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання
  3.  I. Перші декрети із земельного питання
  4.  I. Постановка питання
  5.  Quot; Війна всіх проти всіх ". Історія питання
  6.  Rule # 1Чтоби задати питання в англійській мові допоміжне дієслово потрібно поставити на перше місце
  7.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 1 сторінка

методом Крамера

Метод Крамера (правило Крамера) - Спосіб вирішення квадратних систем лінійних алгебраїчних рівнянь з ненульовим визначником основної матриці (причому для таких рівнянь рішення існує і єдино).

 

для системи n лінійних рівнянь з n невідомими (над довільним полем)

з визначником матриці системи ?, відмінним від нуля, рішення записується у вигляді

(I-ий стовпець матриці системи замінюється стовпчиком вільних членів).
 В іншій формі правило Крамера формулюється так: для будь-яких коефіцієнтів c1, c2, ..., Cn справедливо рівність:

У цій формі формула Крамера справедлива без припущення, що ? відмінно від нуля, не потрібно навіть, щоб коефіцієнти системи були б елементами цілісного кільця (визначник системи може бути навіть дільником нуля в кільці коефіцієнтів). Можна також вважати, що або набори b1,b2, ...,bn и x1,x2, ...,xn, Або набір c1,c2, ...,cn складаються не з елементів кільця коефіцієнтів системи, а якогось модуля над цим кільцем ПИТАННЯ № 23 |  ПИТАННЯ № 13
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати