На головну

 Визначення вектора. Модуль вектора. Лінійні операції над векторами. |  Лінійні операції над векторами. |  Скалярний добуток векторів. Властивості скалярного твори. |  визначення |  Властивості множення вектора на число. |  Евклідові і нормовані простору |  Спрямовує вектор прямої. Нормаль до площини. Умови паралельності і перпендикулярності прямих і площин в |  дотична площину |  Умови паралельності і перпендикулярності двох площин |  Умови паралельності і перпендикулярності прямих |

Рівняння прямої на площині. Основні способи завдання.

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Основні положення
  5.  I. Основні принципи
  6.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  7.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

Пряма (пряма лінія) - Це нескінченна лінія, по якій проходить найкоротший шлях між будь-якими двома її точками.

Будь-яку пряму на площині можна задати рівнянням прямої першого ступеня виду

A x + B y + C = 0

де A і B не можуть бути одночасно дорівнюють нулю

Розглянемо на площині Проху довільну пряму L. Нехай дана деяка її точка М1 (х1у1) і вектор N = Ai + Bj, перпендикулярний розглянутої прямий. Цей вектор називається нормальним вектором прямої. Точка М1 і нормальний векторN цілком визначають становище прямий L на площині Проху.

Нехай М (х, у) - будь-яка точка прямої L (вона називається поточною точкою). За умовою, вектор N перпендикулярний вектору, який лежить на цій прямій. Тому скалярний твір (N, )=0, або в координатної формі А (х - х1) + В (у - в1) = 0

Зробимо перетворення - розкриємо дужки:

Аx + Вy + [-АX1 - Вy1 ] = 0

У квадратних дужках у нас якесь число. так як А і В числові коефіцієнти, а х1 і у1 - координати точки і, якщо це число позначимо С, то вийде загальне рівняння прямої на площині. Аx + Вy + С = 0

Аx Поняття відрізка. Розподіл відрізка в заданому відношенні |  Кут між двома прямими і умови паралельності і перпендикулярності двох прямих
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати