На головну

 Визначення вектора. Модуль вектора. Лінійні операції над векторами. |  Лінійні операції над векторами. |  Скалярний добуток векторів. Властивості скалярного твори. |  Поняття відрізка. Розподіл відрізка в заданому відношенні |  Рівняння прямої на площині. Основні способи завдання. |  Кут між двома прямими і умови паралельності і перпендикулярності двох прямих |  Спрямовує вектор прямої. Нормаль до площини. Умови паралельності і перпендикулярності прямих і площин в |  дотична площину |  Умови паралельності і перпендикулярності двох площин |  Умови паралельності і перпендикулярності прямих |

Властивості множення вектора на число.

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  6.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

1о. (k + l) = k + l .

k( + ) = k + k .

2o. k(l ) = (kl) .

3o. 1 ? = , (-1) ?  = - , 0 ? = .

5. Поняття n - мірного арифметичного простору (Rn) І евклидова простору.

Поняття n-мірного арифметичного простору Rn. Метрика. Метричні простору. Відкриті і замкнуті безлічі в Rn.

{Простір} множиться всіх упорядкованих наборів n дійств чисел з певними на цьому мн-ве функціями p (x, y) називається n-мірним арифметичним простором і обозн Rn. {Відкриті і замкнуті множ в прос-ве R ''} множиться xR '' звані відкритим якщо весь Х лежить в R то для будь-якої точки xX> 0 така що U (x,) принадл Х будь-який відкритий множ утримуючі дану точку називається його околицею . Точка х приладі простору R '' звані точкою дотику Х міститься в R '' якщо будь-яка околиця цієї точки містить точки множ-ва Х множиться-під утримуючі всі свої точки дотику називається замкнутим {Метричний пр-во.} Метричний простір називається пара (x ,) що складається з мн-ва Х і дії не заперечуючи функції визна на множ Х і удовл слід св-вам 1 (x, y) = 0 x = y1; 2) p (x, y) = p (y, x) x, yX; 3) p (x, y) <= p (x, z) + p (z, y) x, y, z X в цьому випадку функція метрикою число р (х, у) - расст м / у точками х і у визначення |  Евклідові і нормовані простору
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати